Oferta specjalna

Around the world. Czytaj i podróżuj.

Biuro Podróży API TRAVEL sp z o.o. podjęło inicjatywę zorganizowania całkowicie bezpłatnych wykładów odnoszących się do szeroko rozumianych podróży. Zależy nam na zainteresowaniu słuchaczy nie tylko literaturą dotyczącą przedstawianego przez nas tematu, ale również odwiedzeniem miejsc w Polsce i na świecie, o których będziemy opowiadać. 
Wykłady prowadzą osoby współpracujące z naszym biurem. Są to wciąż aktywni piloci lub rezydenci, którzy wiele podróżują i mają wiedzę na temat, o którym opowiadają. W prosty i  zabawny sposób przekazują informacje,  ilustrując swoje opowieści zdjęciami i/lub krótkimi filmami. 
Wykłady planujemy rozpocząć od marca 2017 roku. Cyklicznie, raz w miesiącu. 

W tym roku proponujemy następujące tematy wykładów:

1. 2017 rokiem Wisły. Perły architektoniczne na szlaku rzeki.
2. Szlak Piastowski - początki dynastii.
3. Warmia czy Mazury?
4. Sobieski bohaterem Europy.
5. Sanktuaria Europy. 
6. Sycylia- największa wyspa Morza Śródziemnego.
7. Festiwale i święta we Włoszech.
8. Bogactwo Saksonii zasługą Augusta Mocnego?
9. Kilometr do sklepu, czyli życie codzienne w Izraelu.
10. "Allah, Naród, Król" motto Maroko.
11. Oko proroka, czyli o obyczajach i tradycjach w Turcji okiem "niewierzącej".
12. Rodem z Bollywood, czyli jak się żyje w Indiach.
13. Islam. Czy jest się czego bać...
14. Higiena.  Jak to z nią bywało na przestrzeni wieków.
15. Początki chrześcijaństwa. Skąd cesarz Konstantyn czerpał wzorce?
16. Co z tą matrioszką? Rosyjskie rękodzieło.
17. Kultura picia wina i piwa w Europie. Czy wiele się zmieniło od starożytności?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani którymś z tematów, bardzo prosimy o kontakt, abyśmy mogli dopasować terminy wykładów.

Jeśli będziecie mieli Państwo swoje propozycje tematów, coś szczególnie Państwa interesuje, jesteśmy otwarci i chętnie podzielimy się wiedzą.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.