Oferta specjalna

Białoruś i Rosja 7 dni - Miejsca pamięci

BIAŁORUŚ – ROSJA

Miejsca pamięci

( 7 dni )

Brześć – Katyń – Smoleńsk – Twer – Miednoje – Siergiev Posad -  Moskwa - Carycyno

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – BIAŁORUŚ
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd na Białoruś. Zwiedzanie twierdzy w Brześciu, której budowę rozpoczęto w  połowie XIX w. Była więzieniem miejscem kaźni opozycji, znana z obrony wojsk polskich przed hitlerowcami we wrześniu 1939 r.  Zakwaterowanie w hotelu na Białorusi. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 KATYŃ - SMOLEŃSK
Śniadanie. Wyjazd do Katynia, gdzie dopiero 28.07.2000 roku został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny. W kilku zbiorowych mogiłach spoczywa 4412 polskich jeńców z obozu w Kozielsku,  zamordowanych w masowych egzekucjach miedzy 03.04 a 12.05.1940. Następnie przejazd do Smoleńska. Pierwsze wzmianki na temat miasta pochodzą z połowy IX w; krótkie zwiedzanie najciekawszych zabytków. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu wiozącego delegację polską na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Chwila zadumy i refleksji. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg .

DZIEŃ 3  TWER - MIEDNOJE
Po śniadaniu przejazd do Tweru, gdzie wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD wymordowano 6300 polskich oficerów, żołnierzy, pograniczników, sędziów. Następnie przejazd do Miednoje gdzie w latach 1999-2000 otwarto Polski Cmentarz, na którym są pochowane ofiary zbrodni w Twerze. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ  4 SIERGIEV POSAD - MOSKWA                                
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Sergiev Posad, nazywanej prawosławna ,, Częstochową”, zwiedzanie Soboru Świętej Trójcy z ikoną Świętej Trójcy oraz Soboru Uspienskiego z grobowcem Borysa Godunowa i jego rodziny. Przejazd do Moskwy   zwiedzania: klasztoru Nowodziewiczego z cmentarzem, na którym pochowani są m.in. P. Czajkowski, W. Majakowski, B. Jelcyn, A. Tupolew; Uniwersytetu Moskiewskiego, Worobiowych Gór, wzgórza, z którego rozciąga się piękny widok na miasto. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

DZIEŃ 5  MOSKWA
Po śniadaniu przejazd do Moskwy, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc miasta. Kreml / Car Puszka i Car Kałakoł,/, Plac Czerwony, mauzoleum Lenina, Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM-u, Cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6 MOSKWA/CARYCYNO- BIAŁORUŚ
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Carycyna. Zwiedzanie dawnej posiadłości dynastii Rurykowiczów, Streszniewów, Golicynów i Katarzyny Wielkiej. Przejazd do hotelu w na Białorusi. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7 BIAŁORUŚ-WARSZAWA
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd w stronę granicy białorusko-polskiej. Obiad na terenie Polski na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka),
- opłaty drogowe i parkingowe,                                                                    
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach **/*** , pokoje 2/3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji ,
- ubezpieczenie AXA  NNW, KL, bagaż
- opłaty za vouchery
- opieka licencjonowanego pilota
- opieka duchowa księdza
- podatek Vat

Cena nie zawiera:

- kosztu wizy rosyjskiej ok. 300 zł
- koszty wizy białoruskiej ok. 100 zł
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych innych opłat związanych z realizacja programu. Razem około 80 euro
- dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny

Uwagi:

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Podczas zwiedzania Moskwy przewidziane jest poruszanie się metrem ze względu na wspaniałą architekturę stacji, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.