Oferta specjalna

Niemcy - Śladami papieża Benedykta XVI

NIEMCY

Śladami papieża Benedykta XVI 

(6 dni)
Bolesławiec – Drezno – Regensburg – Freising – Monachium – Altotting – Marktl – Burghausen – Tittmoning – Wiedeń – Ołomuniec – Svaty Kopecek

!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – BOLESŁAWIEC OK. DREZNA
Zbiórka uczestników o godzinie 05.30 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – niemieckiej. Przyjazd do Bolesławca, zwiedzanie starówki oraz bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowanej najprawdopodobniej w miejscu kościoła św. Doroty. Od 01.09.1956 roku posługę kapłańską sprawował tu ks. Karol Wojtyłła, w 2012 roku kościół został wyniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Drezna.

DZIEŃ 2  DREZNO - REGENSBURG
Po śniadaniu przejazd do Drezna, spacer po mieście, w którym do naszych czasów zachowało się niewiele ze starej historycznej zabudowy. Zwiedzanie m.in. kościoła św. Trójcy, zamku i rokokowego zespołu pałacowego Zwinger. Przejazd do Regensburga zwiedzanie największego w Niemczech średniowiecznego starego miasta, wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO. W bardzo dobrym stanie zachowały się wieże rodowe, kamienny most, katedra, ratusz oraz Porta Pretoria, zabytek pamiętający czasy rzymskie.  Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  FREISING - MONACHIUM
Po śniadaniu przejazd do Freising, spacer po jednym z najstarszych bawarskich miast, w którym papież Benedykt XVI przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przejazd do Monachium, zwiedzanie z przewodnikiem min. Marienplatz, Katedry Najświętszej Marii Panny wybudowanej w XV w, Alter Hof – dawnej rezydencji Ludwika IV Bawarskiego, Nowego Ratusza oraz Ogrodu Angielskiego, największego na świecie śródmiejskiego parku. Przejazd do Hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  ALTOLLING – MARKTL – BURGHAUSEN - TITTMONING
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie miejsc związanych z dzieciństwem i młodością papieża Benedykta XVI. Altolling jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Bawarii, z Sanktuarium Maryjnym Matki bożej Królowej Bawarii, Marktel miejsce urodzenia papieża Benedykta XVI, Burghausen miasteczko z najprawdopodobniej najdłuższym zamkiem w Europie. Tittmoning tu papież spędził swoje dzieciństwo, a w Traunstein uczęszczał do miejscowego gimnazjum, a w roku 1944 został wcielony do tamtejszej jednostki wojskowej. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 WIEDEŃ – OK. BRNA
Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie z przewodnikiem starówki ze wspaniałą Katedrą, Hofburgiem, Operą. Wjazd na wzgórze Kahlenberg, z którego rozciąga się wspaniały widok na stolicę Austrii i gdzie znajduje się kościół z mini muzeum poświęcony zwycięstwu Jana III Sobieskiego nad Turkami. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 6  OŁOMUNIEC – SVATY KOPECEK – WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu. Bazylika została wybudowana w miejscu, w którym jak głosi legenda ukazała się Matka Boska. Św. papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Czechach nadał jej rangę bazyliki mniejszej. Następnie przejazd do Ołomuńca, zwiedzanie zabytkowej starówki, wpisanej na światową listę UNESCO, Kolumna Morowa, w której wnętrzu znajduje się kaplica, wspaniała katedra czy barokowe fontanny to tylko niektóre perełki dawnej stolicy Moraw. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie AXA    NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych, biletów wstępu, opłat klimatycznych. Razem około 55 euro
- napoi do obiadokolacji
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)