Oferta specjalna

Słowenia 7 dni

SŁOWENIA
(7 dni)

Maribor- Ptujska Gora- Sticna- Lubljana- Postojnska Jama- Predjama- Wąwóz Vintgar- Bled- Brezje-Mariazell- Ołomuniec


  !!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB


RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ 1  WARSZAWA – SŁOWENIA
Zbiórka uczestników o godz. 06:00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy, Austrię na Słowenię. Po drodze postój na ciepły posiłek płatny we własnym zakresie. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 MARIBOR- PTUJSKA GORA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Mariboru. Spacer po mieście. W programie m.in. katedra pw. Św. Jana Chrzciciela, kościół franciszkanów, późnogotycki ratusz miejski, gmach uniwersytetu. Krótki czas wolny. Przejazd do Ptujskiej Gory- jednego z najważniejszych słoweńskich sanktuariów Maryjnych, którego początki sięgają XIV w. Zwiedzanie kościoła Marii Dziewicy znanego z cudownego obrazu Miłosiernej Marii Dziewicy z Dzieciątkiem.  Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  STICNA- LUBLJANA
Po śniadaniu przejazd do miasta Sticna. Zwiedzanie klasztoru cystersów- biblioteka, muzeum, kościół. Przejazd do stolicy Słowenii. Zwiedzanie Lubljany m.in.: Park Tivoli, Rynek, Ratusz, Smoczy Most, Stare Miasto, wjazd kolejką wąskotorową na Wzgórze Zamkowe, barokowa Katedra św. Mikołaja, którą w roku 1996 odwiedził papież Jan Paweł II. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  POSTOJNSKA JAMA- PREDJAMA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Postojnskiej  Jamy- największej atrakcji przyrodniczej w Słowenii będącej jednocześnie jedną z największych jaskiń krasowych w Europie z dwudziestoma kilometrami korytarzy. Następnie zwiedzanie zamku Predjama, w którym według legendy ukrył się „słoweński król rabusiów” Erazam. Zamek został wbudowany w klif o 123-metrowej wysokości. Przejazd  do hotelu na wybrzeżu Adriatyku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 WĄWÓZ VINTGAR- BLED-BREZJE
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Triglav. Spacer Wąwozem Vintgar po drewnianych kładkach nad wodą. Następnie przejazd do Bledu- zwiedzanie  średniowiecznego zamku górującego nad jeziorem. Następnie rejs łódkami na wysepkę na jeziorze: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, do którego pielgrzymowano od czasów średniowiecza. Przejazd do Brezje- „słoweńskiej Częstochowy”, gdzie znajduje się bazylika mniejsza Marii Dziewicy, którą odwiedził papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki na Słowenię. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z XV w., gdzie stał kościółek św. Vida. W XIX w. w kościele umieszczono cudowny obraz Matki Bożej, który przyciągał tłumy wiernych.  Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.,

DZIEŃ 6  MARIAZELL
Po śniadaniu przejazd do Mariazell, malowniczo położonego w Alpach Sanktuarium Maryjnego. W 1157 roku mnich Magnus postawił kapliczkę i umieścił w niej figurkę Maryi, a w 1200 postawiono pierwszy kościół w stylu romańskim. Matka Boska z Mariazell nazywana jest Matką Narodów Słowiańskich. Przejazd do hotelu w Czechach, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7   CZECHY-OŁOMUNIEC- WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd do Ołomuńca. Krótkie zwiedzanie starego miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

Termin do uzgodnienia
CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 6  noclegów w  hotelach**/***  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 6 śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie AXA  NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 300 zł(za potwierdzeniem w biurze)
- opłat za przewodników lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie. Razem około 65 euro
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.


LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)