Oferta specjalna

Włochy - Ulubione miejsca Św. JP II

WŁOCHY
(8 dni)
Ulubione miejsca św. Jana Pawła II

 Padwa – Rzym – Mentorella – Cascia – Asyż - Mariazell - Częstochowa

 !!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB

Codziennie Msza Święta


RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  POLSKA – TARVISIO
Zbiórka uczestników o godz. 04.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy i Austrię do hotelu w Tarvisio, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  PADWA  – ok. RZYMU
Po śniadaniu przejazd do Padwy, miasta Świętego Antoniego, zwiedzanie bazyliki, Prato Della Valle, czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3/4  RZYM- WATYKAN
Śniadania w hotelu, przejazd do Rzymu, udział w zaplanowanych uroczystościach Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, w związku z obchodami 1050  rocznicy Chrztu Polski. Rok 2016 został ogłoszony przez papieża Franciszka Rokiem Świętym, w związku z tym istnieje możliwość przejścia przez Święte Drzwi w bazylice św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Boskiej Większej. Podczas pobytu w Rzymie zwiedzimy również Rzym antyczny; Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon oraz Kapitol, Plac Wenecki, Piazza Navaona, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Obiadokolacje w hotelu.

DZIEŃ 5  MENTORELLA - CASCIA
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorella, miejsca w którym modlił się i wypoczywał św. Jan Paweł II Rzymu. Tu w II w Ne nastąpiło nawrócenie św. Eustachego, a w IV w cesarz Konstantyn kazał wznieść bazylikę. Następnie przejazd do Cascia miejsca, w którym znajduje się sanktuarium św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Zwiedzanie kościoła, domu rodzinnego i klasztoru w którym jest pochowana. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6  ASYŻ
Po śniadaniu przejazd do Asyżu, zwiedzanie bazyliki Dolnej i Górnej św. Franciszka, spacer do miejsca, w którym stał dom rodzinny świętego, zwiedzanie bazylik św. Klary. Przejazd do Santa Maria degli Angeli, zwiedzanie bazylik ze słynnym Ogrodem Różanym i Porcjunkulą. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7  MARIAZELL - CZECHY
Śniadanie w hotelu. Przejazd do malowniczo położonego w Alpach Sanktuarium Maryjnego w Mariazell. W 1157 roku mnich Magnus postawił kapliczkę i umieścił w niej figurkę Maryi, a w 1200 postawiono pierwszy kościół w stylu romańskim. Po drugiej wojnie, każde państwo, które znalazło się pod wpływem sowieckim stawiało tu swoja świecę, a pielgrzymi modlili się o upadek systemu komunistycznego.  Po rozpadzie Układu Warszawskiego i ZSSR świece zostały uroczyście zapalone  na znak narodzin nowego ładu w Europie. Matka Boska z Mariazell nazywana jest Matką Narodów Słowiańskich.  Przejazd malowniczą trasa alpejska do hotelu w Czechach, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8  CZĘSTOCHOWA – POLSKA
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotna do kraju. Po drodze postój na gorący posiłek we własnym zakresie. W godzinach wieczornych przyjazd do Częstochowy, Msza Święta na zakończenie pielgrzymki. Powrót na miejsce zbiórki około godz. 24(w zależności od miejsca zbiórki godzina powrotu może się różnić).

Termin do uzgodnienia
Cena kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- wjazdy autokaru do miast Rzym – obwodnica, Asyż
- zakwaterowanie: 7  noclegów w  hotelach**/*** klasy turystycznej,  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 7 śniadań wzmocnionych, 7 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie AXA  NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 350 zł
- opłat za realizację programu około 60 euro.
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,5% ceny.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Uwaga (zgodnie z zarządzeniem włoskim z dn. 01.04.00) zwiedzanie Rzymu odbywa się bez autokaru. Wjazd autokaru do miasta strefa ZTL 1 to koszt około 180 euro za dzień, pozwolenie dzienne i około 200 euro pozwolenie nocne.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.