Oferta specjalna

Trójmiasto 17-18.07.2021

TRÓJMIASTO (2 dni)

                                        Gdynia – Sopot - Gdańsk

DZIEŃ 1 Warszawa - Gdańsk

Zbiórka o godz.06.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd przejazd na zwiedzanie Gdańska. Spacer z przewodnikiem miejscowym m.in. Bramy Wyżynnej, Muzeum Bursztynu, Drogę Królewską, gotycki Ratusz Głównego Miasta, najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, niegdyś siedziba władz miasta. Hełm wieży o wysokości 80 metrów wieńczy metalowy, złocony posąg króla Zygmunta Augusta, Długi Targ, który wraz z ul. Długą w XIII wieku pełnił rolę traktu kupieckiego, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa. Nowy Dom Ławy, gdzie ze szczytowego okna codziennie o godz. 13.03 wygląda do przechodniów "Panienka z okienka", czyli ucharakteryzowana na XVII-wieczną panienkę młoda gdańszczanka, Muzeum II Wojny Światowej- sercem Muzeum jest wystawa główna zlokalizowana 14 metrów pod ziemią, na której zgromadzono blisko 2 tysiące eksponatów, Bazylika Mariacka to jeden z największych ceglanych kościołów na świecie, zwany koroną Gdańska. Z wysokiej na 77,6 metrów wieży, na którą wiedzie blisko 400 schodów, można podziwiać panoramę miasta, Fontanna Czterech Kwartałów, z czterema lwami symbolizującymi miasto Gdańsk,  Ratusz Staromiejski, z pięknie zdobioną Salą Mieszczańską i dawnym Gabinetem Burmistrza, Most chlebowy zwany Mostem Miłości który został ustawiony w 2011 roku wzorem innych europejskich miast. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 Sopot- Gdynia

Po śniadaniu, przejazd do Stoczni Gdańskiej gdzie znajduje się Europejskie Centrum Solidarności, pokazujące realia życia w PRL-u, walkę opozycji, strajki, wprowadzenie stanu wojennego. Na terenie stoczni znajduje się min. Pomnik Poległych Stoczniowców, Sala BHP Stoczni Gdańskiej, w której podpisano porozumienia sierpniowe oraz kościół św. Brygidy uznawany za sanktuarium Solidarności. Westerplatte, zobaczymy warownię nr.1, ruiny koszar, miejsce po warowni nr.5 gdzie znajdują się groby obrońców oraz Pomnik Obrońców Wybrzeża. Zwiedzanie miasta Gdyni m.in. Plac Kaszubski, który jest nawiązaniem do początków Gdyni, Ławeczka Kaszubów, pomnik króla Kaszubów Antoniego Abrahama, skwer Kościuszki z fontanną, sztuczny półwysep czyli molo południowe przy którym cumują ORP Błyskawica oraz Dar Pomorza. Zwiedzanie Muzeum Emigracji – jedyne takie w Polsce, opowiadające historię milionów Polaków, którzy z różnych przyczyn wyjechali z kraju. Następnie zwiedzanie Sopotu: spacer po sopockim molo i ,,Monciaku”, Krzywy Dom, nawiązujący do projektów Gaudiego, Dworek Sierakowskich oraz kościół św. Jerzego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach wieczornych.

 

TERMIN: 17-18.07.2021

CENA: 460 ZŁ

Cena zawiera :

- transport : autokar,

- zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym; pokoje 2 - 3osobowe z łazienkami;

-wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,

- opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Muzeum II wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności, kościół św. Brygidy, molo w Sopocie,

- usługę przewodników lokalnych,

- opieka pilota na całej trasie wycieczki,

- ubezpieczenie: UNIQA NNW 5 000 zł,

- podatek VAT,

Cena nie zawiera:

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy +2,8%,

- dopłaty do pokoju jednoosobowego na zapytanie,

- opłaty za napoje do obiadokolacji,

- wszystkiego co nie ujęte w programie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

- cena skalkulowana na 40 osób – w przypadku zebrania mniejszej liczby uczestników cena może ulec zmianie.

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,

- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,

- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,

- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

- możliwość zapłaty Polskim Bonem Turystycznym

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.8698)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.8698)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)