Oferta specjalna

Słowacki folklor

FOLKLOR I TRADYCJA SŁOWACJI
(4 dni)

Wyżywienie HB

Bańska Bystrzyca- Hrinova- Zwolen

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1  WARSZAWA- BAŃSKA BYSTRZYCA
Zbiórka uczestników w godzinach porannych, wyjazd w stronę Słowacji. Po drodze obiad na terenie Polski. Po południu przyjazd do Bańskiej Bystrzycy- zwiedzanie miasta m.in. Staromiejskiego rynku otoczonego gotyckimi, renesansowymi i barokowymi kamienicami mieszczańskimi, z wieżą zegarową z 1552, kościoła katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego, katolickiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, zw. „niemieckim”, kościoła Świętego Krzyża, nazywanego „słowackim”, z końca XV w., Domu Macieja z 1479 r., Starego Ratusza, barbakanu, trzech baszt (Pisárska, Banícka i Farska) oraz odcinka muru.  Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2  HRINOVA
Po śniadaniu przejazd do Hriňovej - udział w FestiwaluGazdovanie na hriňovských lazoch. VI. edycja festiwalu „Gazdovanie na hriňovských lazoch” przybliża dawny sposób życia w osadach w regionie Podpoľanie. Uczestnicy mają okazję cofnąć się w czasie, zobaczyć, a nawet spróbować orania wołami, koszenia i młócenia zboża, wykopków, bielenia płótna, prac rzemieślniczych, sztuki dawnych kupców, strzyżenia owiec, produkcji sera owczego (z degustacją), a także poznać lokalne tradycje i zwyczaje. W kilku domostwach będzie prezentowana tradycyjna kuchnia ze specjałami naszych babć, a także przysmaki z Czech, Węgier i Polski. Podczas festiwalu będzie można posłuchać folkloru, który ma w Hriňovej długie tradycje. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 HRINOVA- RATICOV VRCH
Śniadanie.  Udział w X. międzynarodowym festiwalu ludowym „Muziky z Podpoľania” na Raticov vrch.  Kultura Gajd to nazwa projektu Republiki Słowackiej, który w 2015 r. został wpisany na listę UNESCO. Tradycja gry na gajdach jest obecna w całej Słowacji, choć oczywiście istnieją pewne różnice regionalne. O ile na początku XX wieku grających na gajdach nie brakowało, o tyle obecnie jest na Słowacji nieco ponad 100 gajdoszy. Niepowtarzalny dźwięk tego instrumentu muzycznego, wytwarzanego z metalu, drewna i skóry zwierzęcej, można usłyszeć festiwalach folklorystycznych, które od czerwca do września odbywają się w całym kraju. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 ZWOLEN-  WARSZAWA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Zwolenia- krótki spacer po mieście , m.in. pozostałości murów miejskich z XVI w., rynek z późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi kamienicami, zamek zwoleński, kościół pw. Świętej Elżbiety z 1390, pomnik – makieta pociągu pancernego z okresu Słowackiego Powstania Narodowego, ustawiony pod zamkiem. Wyjazd do Polski. Po drodze obiad na terenie Polski na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN CENA ZA OSOBĘ
18-21.08.2017 690 zł.

Cena zawiera:

- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 2/3*, pokoje 2, 3 - osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego pilota
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€)
- podatek VAT

Cena nie zawiera

biletów wstępu, przewodników i opłat klimatycznych. Razem około 20 euro
- dopłata do pokoju 1 osobowego - 250 zł na potwierdzenie
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy
- wszystkiego co nie ujęte w programie

Uwagi:

- Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.297)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.297)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)