Oferta specjalna

Słowacki folklor

FOLKLOR I TRADYCJA SŁOWACJI
(4 dni)

Wyżywienie HB

Bańska Bystrzyca- Hrinova- Zwolen

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1  WARSZAWA- BAŃSKA BYSTRZYCA
Zbiórka uczestników w godzinach porannych, wyjazd w stronę Słowacji. Po drodze obiad na terenie Polski. Po południu przyjazd do Bańskiej Bystrzycy- zwiedzanie miasta m.in. Staromiejskiego rynku otoczonego gotyckimi, renesansowymi i barokowymi kamienicami mieszczańskimi, z wieżą zegarową z 1552, kościoła katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego, katolickiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, zw. „niemieckim”, kościoła Świętego Krzyża, nazywanego „słowackim”, z końca XV w., Domu Macieja z 1479 r., Starego Ratusza, barbakanu, trzech baszt (Pisárska, Banícka i Farska) oraz odcinka muru.  Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2  HRINOVA
Po śniadaniu przejazd do Hriňovej - udział w FestiwaluGazdovanie na hriňovských lazoch. VI. edycja festiwalu „Gazdovanie na hriňovských lazoch” przybliża dawny sposób życia w osadach w regionie Podpoľanie. Uczestnicy mają okazję cofnąć się w czasie, zobaczyć, a nawet spróbować orania wołami, koszenia i młócenia zboża, wykopków, bielenia płótna, prac rzemieślniczych, sztuki dawnych kupców, strzyżenia owiec, produkcji sera owczego (z degustacją), a także poznać lokalne tradycje i zwyczaje. W kilku domostwach będzie prezentowana tradycyjna kuchnia ze specjałami naszych babć, a także przysmaki z Czech, Węgier i Polski. Podczas festiwalu będzie można posłuchać folkloru, który ma w Hriňovej długie tradycje. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 HRINOVA- RATICOV VRCH
Śniadanie.  Udział w X. międzynarodowym festiwalu ludowym „Muziky z Podpoľania” na Raticov vrch.  Kultura Gajd to nazwa projektu Republiki Słowackiej, który w 2015 r. został wpisany na listę UNESCO. Tradycja gry na gajdach jest obecna w całej Słowacji, choć oczywiście istnieją pewne różnice regionalne. O ile na początku XX wieku grających na gajdach nie brakowało, o tyle obecnie jest na Słowacji nieco ponad 100 gajdoszy. Niepowtarzalny dźwięk tego instrumentu muzycznego, wytwarzanego z metalu, drewna i skóry zwierzęcej, można usłyszeć festiwalach folklorystycznych, które od czerwca do września odbywają się w całym kraju. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 ZWOLEN-  WARSZAWA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Zwolenia- krótki spacer po mieście , m.in. pozostałości murów miejskich z XVI w., rynek z późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi kamienicami, zamek zwoleński, kościół pw. Świętej Elżbiety z 1390, pomnik – makieta pociągu pancernego z okresu Słowackiego Powstania Narodowego, ustawiony pod zamkiem. Wyjazd do Polski. Po drodze obiad na terenie Polski na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN CENA ZA OSOBĘ
18-21.08.2017 690 zł.

Cena zawiera:

- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 2/3*, pokoje 2, 3 - osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego pilota
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€)
- podatek VAT

Cena nie zawiera

biletów wstępu, przewodników i opłat klimatycznych. Razem około 20 euro
- dopłata do pokoju 1 osobowego - 250 zł na potwierdzenie
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy
- wszystkiego co nie ujęte w programie

Uwagi:

- Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.