Oferta specjalna

Święto tulipanów- Holandia

 

HOLANDIA (4 dni)

Amsterdam– Alkmaar- Keukenhof- Gouda

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1 POLSKA- NIEMCY

Zbiórka w miejscu wyznaczonym przez organizatora w godzinach porannych. Wyjazd autokaru w kierunku granicy z Niemcami. Po drodze postój na ciepły posiłek płatny we własnym zakresie. Przyjazd do Holandii w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 2 ALKMAAR- AMSTERDAM

Śniadanie. Przejazd do Alkmaar znanego z targu serowego. Spacer po centrum miasta, gdzie zobaczymy m.in. ratusz, kościół pw. św. Wawrzyńca, budynek wagi-Waag. Czas wolny na targu serowym. Przejazd do Amsterdamu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. W programie m.in. spacer po położonym nad wieloma kanałami centrum miasta, przez co budzi skojarzenia z Wenecją, Plac Dam z Pałacem Królewskim, Begijnhof (siedziba zgromadzenia beginek, w okresie średniowiecza zajmującego się wdowami i samotnymi kobietami), Westerkerk (kościoła z najwyższą wieżą w mieście), Oude Kerk (najstarszej świątyni w mieście). Rejs po kanałach, targ kwiatowy, czas wolny. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3  KEUKENHOF- GOUDA

Śniadanie. Przejazd do Keukenhof słynącego z corocznej Parady Kwiatów –Bloemencorso. W 2019 r. parada odbywa się 13.kwietnia pod hasłem „Flower Power”. Hodowcy roślin cebulkowych przygotowują ogromne platformy, udekorowane różnymi kolorami i rodzajami kwiatów, poruszające się powoli przy akompaniamencie orkiestr.   Wstęp do ogrodów położonych na 32 hektarach parku w stylu angielskim, gdzie rozkwita ponad 7 milionów tulipanów, hiacyntów, żonkili, krokusów m.in.  Przejazd do Goudy- miasta słynącego z sera o tej samej nazwie. Spacer po centrum miasta.  Obiadokolacja. Przyjazd  do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4 HOLANDIA-WARSZAWA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w stronę Niemiec. W Polsce dłuższy postój na posiłek(płatny we własnym zakresie). Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN  15-18.04.2021 odwołane z powodu Covid-19

 

CENA    1750 zł 

Cena zawiera:

- opłaty za przejazd autokarem

- opłat drogowych i parkingów

- 3 noclegi w hotelu ***, pokoje 2-3osobowe z pełnym węzłem sanitarnym

- 3 śniadania, 2 obiadokolacje

- opiekę pilota

- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro

- TFG

- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- dopłaty do pokoju 1 osobowego -  300  zł na zapytanie

- opłaty za realizację programu - wstępów, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych, rejsu po kanałach w Amsterdamie, opłat klimatycznych.

Razem ok. 60 euro.

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny.

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

- wszystkiego co nie ujęte w programie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +10 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

- program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5934)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5934)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)