Oferta specjalna

Sylwester w Grodnie 3 dni

SYLWESTER W GRODNIE

SYLWESTER

(3 dni)

WSZYSTKO W CENIE

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1   Warszawa – Grodno  30.12.2017 
Zbiórka o godz. 05.00  przed PKiN od strony Muzeum Techniki. Przejazd w stronę granicy z Białorusią, przekroczenie granicy w Kuźnicy Białostockiej. Przejazd do Grodna, zwiedzanie z przewodnikiem min. Starego i Nowego Zamku, Cerkwi Borysa i Gleba na Kolozy, Cerkwi Bazylianek, Katedry, Muzeum Zofii Nałkowskiej oraz Domu Muzeum i pomnika Elizy Orzeszkowej, nekropoli grodzieńskiej. Cmentarz powstał ponad 200 lat temu, spoczywa tu min. Eliza Orzeszkowa.
Przejazd do hotelu TURISTA, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  2   Kanał Augustowski  Grodno 
Po śniadaniu autokarowa wycieczka na Kanał Augustowski,  zwiedzanie wioski Sopockin, fortów Twierdzy Grodno – największej twierdzy Imperium Rosyjskiego, śluzy żeglugowej Dąbrówka oraz czterokomorowej Niemnowo, na której kończy się szlak wodny zwany Kanałem Augustowskim. Następnie wycieczka ,,Mleczny Świat” przejazd do fabryki produkującej sery podpuszczkowe, zwiedzanie fabryki, degustacja produktów mlecznych. Obiad. Czas wolny na zakup pamiątek. Powrót do hotelu, przygotowanie do zabawy sylwestrowej.
O godz. 22.00  Kolacja Sylwestrowa z programem rozrywkowym.

DZIEŃ  3  Grodno - Warszawa 
Późne  śniadanie, przejazd do Kuźnicy Białostockiej, przekroczenie granicy. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych. Po drodze dłuższy postój na obiad płatny we własnym zakresie.

Cena zawiera:  
-Transport: autokar  (klimatyzacja, video, WC, barek kawowy, uchylne siedzenia)
- Zakwaterowanie 2 noclegi w hotelu TURISTA *** w Grodnie, wszystkie pokoje z łazienkami     
- Wyżywienie:
- 2 śniadania
- 1 obiadokolacja
- 1 obiad
- Kolacja Sylwestrowa z programem rozrywkowym
- Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- Wycieczka ,, Mleczny Świat”, zwiedzanie fabryki z przewodnikiem, degustacja.
- Przewodnika polskojęzycznego / 2 dni zwiedzania /
- Opiekę licencjonowanego pilota,
- Ubezpieczenie: AXA KL 10000 euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro, oraz obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskie.
- Podatek VAT
- TFG

Cena nie zawiera: 
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- wszystkiego co nie ujęte w programie

UWAGI: 
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- KONIECZNYPASZPORT

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.