Oferta specjalna

Białoruś 4 dni

BIAŁORUŚ 4 dni
                 Brześć – Różana – Kosów Poleski – Baranowicze - Mir- Nieśwież - Nowogródek-Lida – Stare Wasiliszki – Szczuczyn – Bohatyrowicze –Grodno
Wyżywienie HB
WSZYSTKO W CENIE

RAMOWY PROGRAM IMPREZY                       

DZIEŃ 1  BRZEŚĆ-RÓŻANA
Zbiórka uczestników o godz. 05.30 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd do Brześcia. Przejazd na zwiedzanie znajdującej się na obrzeżach miasta Twierdzy Brzeskiej – zespołu fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, pomnik „Męstwo”, obelisk w kształcie bagnetu, Bramy Terespolską i Chełmską. Zobaczymy także odbudowaną cerkiew św. Mikołaja. Przejazd do Rożanej- Różana - malownicze ruiny zamku Sapiehów, kościół św. Trójcy i zespół klasztorny bazylianów.
Przejazd do Kosowa Poleskiego: pałac Pusłowskich, u podnóża którego znajduje się dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia T. Kościuszki, w odbudowanym dworze mieści się jego muzeum, kościół św. Trójcy - miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r. zwiedzanie dworku w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, zobaczymy także pałace Pusłowskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Baranowicz.

DZIEŃ 2 BARANOWICZE- MIR- NIEŚWIEŻ- NOWOGRÓDEK- LIDA
Śniadanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie jednego z największych zamków na Białorusi, gotycko-renesansowego, całkowicie odrestaurowanego z funduszy UNESCO. Zobaczymy m.in. salę balową, salę jadalną, gabinet, sale z replikami armat i zbroi husarskich.
Przejazd do Nieświeża. Zwiedzanie zespołu pałacowo–parkowego – dawnej rezydencji Radziwiłłów, wpisanego na Listę UNESCO. Nawiedzimy kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej. Zobaczymy ratusz, Bramę Słucką. Kontynuacja podróży do Nowogródka. Zwiedzanie dworu Mickiewiczów, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Zobaczymy także ruiny zamku książąt litewskich, kopiec i pomnik poety, kościół farny w którym w 1422 r. brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią Holszańską oraz gdzie ochrzczono Mickiewicza. W kościele znajduje się sarkofag 11 nazaretanek zabitych w 1943 r. przez hitlerowców. Przejazd do Lidy, zakwaterowanie, obiadokolacja. Program animacyjny – turniej rycerski z poczęstunkiem (kieliszek wódki, ogórek, smalec, grzane wino ) Nocleg.

DZIEŃ 3 LIDA- STARE WASILISZKI- SZCZUCZYN- BOHATYROWICZE
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zamku w Lidzie, spacer po mieście. Stare Wasiliszki – dom muzeum Czesława Niemena. Szczuczyn – dawny pałac Druckich- Lubeckich. Bohatyrowicze tu rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej ,, Nad Niemnem, Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii, mogiłę Powstańców z 1863r. i zakole Niemna. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Grodna . Kolacja z zespołem folklorystycznym

DZIEŃ 4 GRODNO-WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stary i Nowy Zamek, kościoły okresu średniowiecza: Pobernardyński, Franciszkański, Pojezuicki (Farny) pw. św. F. Ksawerego, muzeum farmacji, Synagoga, pomnik ofiar żydowskich, Cerkiew św. Borysa i Gleba z XII wieku; Horodnica Antoniego Tyzenhauza: plac Tyzenhauza, Park Giliberta, budynek byłej Akademii Medycznej (XVIII w.), Kościół luterański, dom-muzeum i pomnik polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej, pomnik wyzwolicieli miasta, Uniwersytet. J. Kupały, Katedra prawosławna. Zwiedzanie domu-muzeum E. Orzeszkowej. Czas wolny (zakupy). Obiad. Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA za osobę
17.09-20.09.2020 1150 zł

Cena zawiera:
- przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingi
- 3 noclegi w hotelach***, pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
- 3 śniadania - 2 obiadokolacje , 1 kolacja z zespołem folklorystycznym, 1 obiad
- program animacyjny + poczęstunek
- opłatę za przewodników miejscowych
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów / Twierdza Brzeska, Różana – zamek Sapiehów, Muzeum Mickiewicza, Stare Wasiliszki, Zamek w Lidzie, Zamek w Nieświeżu, Zamek w Mirze, Muzeum Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej
- opiekę pilota na całej trasie wycieczki
- ubezpieczenie NNW KL BAGAŻ
- TFG

Cena zawiera:
- kosztu wizy białoruskiej ok. 50 zł
- dopłaty do pokoju jednoosobowego na zapytanie 240 zł
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2.8%
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- wszystkiego co nie ujęte w programie

UWAGA! Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)