Oferta specjalna

CZESKIE ZAMKI 5 dni

CZESKIE ZAMKI (5 dni)

Ołomuniec- Bouzov- Zdar nad Sazawą- Czeskie Budziejowice- Hluboka- Holasowice- Rabi- Krivoklat- Praga

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 WARSZAWA- OŁOMUNIEC
Zbiórka uczestników w miejscu wyznaczonym przez Organizatora ok. godz. 7 rano. Wyjazd w stronę granicy z Czechami. Po drodze postój na obiad na koszt własny. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg w okolicach Ołomuńca.

DZIEŃ 2 OŁOMUNIEC- BOUZOV- ZDAR NAD SAZAWĄ
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie zamku w Bouznovie. Warownia pochodzi z XIV wieku i została założona przez szlachecką rodzinę Buzów. Przez 3 stulecia należała do czeskich rodów natomiast od końca XVII w. zamek został kupiony przez zakon krzyżacki w którym to uczynili sobie swą siedzibę do 1939 roku. Często służy jako plan filmowy. Zwiedzanie zamku wraz z przewodnikiem- wnętrza, neogotycka kaplica zamkowa z ciekawym ołtarzem, mieszkanie wielkiego mistrza krzyżackiego, zbrojownia, średniowieczna studnia. Następnie spacer po zamkowym parku. Wyjazd w stronę Zdaru nad Sazawą. Zwiedzanie zamku, w którym znajduje się obecnie Muzeum Nowej Generacji- interaktywna wystawa pozwalająca na poznanie 800- letniej historii zamku i miasta. Następnie sanktuarium św. Jana Nepomucena, które w 1994 roku zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, zbudowane w stylu barokowo- gotyckim. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Czeskich Budziejowic.

DZIEŃ 3 CZESKIE BUDZIEJOWICE- HLUBOKA- HOLASOVICE- RABI- KRIVOKLAT
Śniadanie. Następnie przejazd do Hluboki. Hluboká uchodzi za perłę południowych Czech. Główną atrakcją turystyczną jest tu majestatyczny neogotycki pałac o bajkowym kształcie Budowla swoim kształtem nawiązuje to angielskiej królewskiej rezydencji w Windsorze. Zwiedzanie trasy trzeciej- pomieszczeń kuchennych oraz czwartej- pokoi i apartamentów na 2 piętrze. Następnie przejazd do Holasovic. Tutejszą dumą są przepiękne fasady barokowych gospodarstw położonych wokół rozległego placu, które zapewniły Holašovicom wpis do prestiżowego rejestru światowego dziedzictwa UNESCO. Po spacerze wyjazd do Rabi. Pobyt na zamku, który pełnił funkcję ochronną dla szlaku handlowego łączącego miasta Sušice i Horažďovice oraz bogatych złóż złota nad rzeką Otavą. Wyjazd do Krivoklatu- królewskiej siedziby wybudowanej w XIII wieku jako ostoja panującego rodu Przemyślidów; Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Pragi.

DZIEŃ 4 PRAGA
Śniadanie. Następnie przejazd na zwiedzanie Pragi z przewodnikiem miejscowym. W programie m.in. Zwiedzanie Złotej Pragi- zaczynamy od Hradczan: zamku i siedziby czeskich władców od XII/XIII wieku,; Katedra p.w. świętych Wita, Wacława i Wojciecha- gotyckiej budowli górującej nad miastem;; zobaczymy również uroczystą zmianę warty na zamku hradczańskim, obecnej siedzibie Prezydenta Republiki Czeskiej; ponadto do zobaczenia na Hradczanach: pałace Martiniców, Schwarzenbergów, Loreta- barokowy kościół i zespół klasztorny z XVII wieku; plac Pohorelec; Złota Uliczka; z Hradczan przeniesiemy się na Małą Stranę; tam, przy Rynku Małostrańskim zobaczymy barokowy kościół św. Mikołaja z 1735 roku; Pałac i Ogród Walensteina, których budowę rozpoczęto w 1621 roku- obecnie jest to siedziba Senatu Republiki Czeskiej; Wełtawę przekraczamy po Moście Karola z XIV wieku- jednym z symboli Pragi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 PRAGA- WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie wyjazd w stronę Warszawy. Po drodze postój na obiad na koszt własny. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.


TERMIN: 29.04- 03.05.2022
                   15.06- 19.06.2022
                   14.09- 18.09.2022

CENA: 1490 zł/osoba


Cena zawiera:
-transport autokarem,
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 2/3* pokoje 2-3osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
-wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opiekę pilota,
-ubezpieczenie WIENER Basic (NNW 1250 EURO, KL 20 000 EURO)
-TFG, TFP
-podatek VAT

Cena nie zawiera:
-biletów wstępu i przewodników lokalnych; płatne u pilota ok. 3500kc,
-dopłaty do pokoju 1 osobowego - 300 zł na zapytanie,
-dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 3,75% ceny,

-ubezpieczenia od chorób przewlekłych 5 zł dziennie,
-wszystkiego co nie ujęte w programie

Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy zorganizowanej

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)