Oferta specjalna

Kraje Bałtyckie 4 dni

KRAJE BAŁTYCKIE (4 dni)

Wilno- Tallin- Ryga

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 WARSZAWA-WILNO
Zbiórka ok. godz. 05.00 w miejscu ustalonym przez organizatora. Odjazd autokaru na Litwę. Przejazd do Stumbras- wytwórni słynnej litewskiej miodówki, w tym także najbardziej znanej litewskiej nalewki „Suktinis”. Podczas zwiedzania wytwórni nalewek (ok. 1,5godz), eksperci zapoznają nas z procesem filtracji, sposobem tworzenia likierów oraz nalewek. Na zakończenie zwiedzania wszyscy będą zaproszeni na degustację 4 najlepszych napojów wytwórni. W czasie degustacji jest opowiadana historia tworzenia tych napojów. Następnie obiad w restauracji. Przejazd do Wilna. Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (ok. 2 godzin) m.in. Ostra Brama, kościół św. Anny, Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki, Katedra. Zakwaterowanie w hotelu *** w Wilnie. Nocleg.

DZIEŃ 2 RUNDALE- TALLINN
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd Rundāle, gdzie podziwiać będziemy jeden z najpiękniejszych budynków Łotwy – dawną rezydencję rodziny Bironów. Zwiedzanie wnętrz pałacowych i spacer po parku(ok. 1,5 godziny). Przejazd do hotelu w Tallinie. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 TALLINN -RYGA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Tallina (ok. 3 godzin)- wzgórze Toompea, skąd roztacza się panorama na zatokę i miasto. Spacer po Starówce otoczonej średniowiecznymi murami obronnymi, zamek Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, Katedra Luterańska, Dolne Miasto z ratuszem i kompleksem średniowiecznych Kamienic, Kościół św. Olafa, klasztor Dominikanów. Przejazd do hotelu *** w Rydze. Zakwaterowanie. Kolacja z tradycyjnymi daniami kuchni łotewskiej i muzyką na żywo w restauracji. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4 RYGA-WARSZAWA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem miejscowym (około 3 godzin): plac Zamkowy (zamek, kościół Matki Boskiej Bolesnej, hotel Sankt-Peterburg - miejsce podpisania traktatu ryskiego w 1921 r.), Liceum królewskie, Trzej Bracia - kompleks kamienic ryskich, kościół św. Jakuba (katedra katolicka), Sejm, brama szwedzka, koszary Jakubowskie, Dom kota i plac Liwow, Konwenthoff (pierwszy ryski zamek i konwenty), podwórze Jana (klasztor dominikański), konwent Ekke, Rynek (Dom Czarnogłowych, ratusz, plac Domski i katedra Domska, na końcu degustacja balsamu ryskiego. Wyjazd do Warszawy. W drodze powrotnej obiad w restauracji/karczmie na terenie Polski w okolicach Suwałk (proponujemy menu składające się z regionalnych potraw m.in. kartacze). Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.


Termin 30.04- 03.05.2022
               16.06- 19.06.2022
               15.09- 18.09.2022
               13.10- 16.10.2022

Cena 1490 zł/ osoba

Cena zawiera:
- transport autokarem,
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***/****, pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami;
- przewodnika w Wilnie, Tallinie i Rydze; bilety wstępu: Pałac Rundāle (pałac i park); Muzeum Stumbras + degustacja;
- wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiadokolacja w hotelu w Tallinie, 2 kolacje z muzyką na żywo w Wilnie oraz Rydze , 2 obiady
- opiekę licencjonowanego pilota;
- ubezpieczenie WIENER Basic(NNW – 1250€, KL – 20 000€);
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, TFP
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
-dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości +3,75% ceny imprezy,

-ubezpieczenia od chorób przewlekłych 5 zł dziennie,
- napoje płatne dodatkowo(poza wymienionymi w załączonym menu)

Uwagi:

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.
-Dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)