Oferta specjalna

Moskwa 7 dni ODWOŁANE

TERMINY W 2022 ROKU ZOSTAŁY ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA WYPOWIEDZIANĄ PRZEZ ROSJĘ WOJNĘ UKRAINIE. 

MOSKWA (7 dni)

Kowno- Moskwa- Sergijew- Posad- Carycyno- Brześć

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 POLSKA -ŁOTWA
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00 na parkingu przed PKiN od strony wejścia do metra Centrum. Odjazd autokaru w stronę Litwy. Przejazd do Kowna-krótki spacer po mieście, m.in. pomnik Witolda, budynek starej prezydentury, katedra, Plac Ratuszowy z „Białym Łabędziem”, kolegium jezuickie, w którym nauczał A. Mickiewicz. Przejazd na Łotwę do hotelu w Dyneburgu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 ŁOTWA- MOSKWA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku granicy łotewsko- rosyjskiej. Przyjazd do hotelu w okolicach Moskwy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 MOSKWA
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Rosji m.in.: Kreml-serce miasta z Wielkim Pałacem, Soborami: Archangielskim, Uspieńskim i Błagowieszczańskim, Wieżami: Wodną Troicką, Spasską. Następnie Plac Maneżowy, Plac Czerwony, przy którym znajdują się: GUM-jedno z najstarszych i największych centrów handlowych w Moskwie, Sobór Kazański, Cerkiew Bazyla Błogosławionego; Plac Rewolucji, teatr Bolszoj i Malyj, Duma Państwowa; spacer po najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta- Arbatu. Czas wolny. Obiadokolacja Nocleg.

DZIEŃ 4 MOSKWA
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Moskwy: chram Chrystusa Zbawiciela, klasztor Nowodziewiczy z cmentarzem, na którym pochowani są m.in. P. Czajkowski, W. Majakowski, B. Jelcyn, A. Tupolew; Uniwersytet Moskiewski, Worobiowe Gory (Wzgórza Wróblowe), z których rozciąga się piękny widok na miasto, stadion na Łużnikach, skocznia narciarska. Czas wolny. Zwiedzanie monumentalnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-45. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5 SERGIJEW POSAD-MOSKWA
Śniadanie. Przejazd do jednego z najważniejszych w Rosji sanktuariów w mieście Sergijew-Posad. Zwiedzanie ławry Troicko- Sergijewskiej, której początki sięgają XIV w., gdzie tworzyli jedni z najwybitniejszych rosyjskich ikonopisarzy m.in. A Rublow. Powrót do Moskwy. Wizyta w Galerii Tretiakowskiej ze zbiorami najwybitniejszych rosyjskich artystów. Czas wolny. Dla chętnych rejs po rzece Moskwie-płatny dodatkowo. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 MOSKWA- CARYCYNO- BIAŁORUŚ
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Carycyna- dawnej posiadłości dynastii Rurykowiczów, Streszniewów, Golicynów i Katarzyny Wielkiej. Wyjazd w stronę granicy rosyjsko-białoruskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 BIAŁORUŚ-POLSKA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Brześcia na Białorusi. Zwiedzanie twierdzy, której budowę rozpoczęto w połowie XIX w., znanej z obrony wojsk polskich przed hitlerowcami we wrześniu 1939 r . Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

TERMIN  14.05- 20.05.2022
                   25.06- 01.07.2022
                   10.09- 16.09.2022

CENA 2550 ZŁ/OS.

Cena zawiera:
- transport autokarem,
- zakwaterowanie: w hotelach **/*** 1 nocleg na Białorusi, 1 nocleg na Łotwie, 4 noclegi na obrzeżach Moskwy, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji,
- ubezpieczenie UNIQA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług lokalnych przewodników ok. 150 euro
- kosztu wizy rosyjskiej ok. 300 zł,
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8%,
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych, wszystkiego, co nie ujęte w programie
- dopłata do pokoju 1 osobowego - 450 zł,
- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.
- Podczas zwiedzania Moskwy przewidziane jest poruszanie się metrem m.in. ze względu na wspaniałą architekturę stacji, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną.
- Codziennie w Moskwie przewidziany jest czas wolny.
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7053)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7053)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)