Oferta specjalna

RZYM samolotem 5 dni

RZYM (5 dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA- RZYM
Zbiórka uczestników na około 3 godziny przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Wylot samolotu według rozkładu lotów. Przylot na lotnisko Fiumicino, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, wyjazd komunikacja miejską pod Watykan, obiadokolacja w restauracji, spacer via Concilazione do Zamku Anioła, dawnego Mauzoleum Hadriana, Most Anioła z rzeźbami Berniniego, Piazza Navona ze słynną Fontaną Czterech Rzek. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2 RZYM
Śniadania typu bufet w hotelu. Wyjazdy komunikacja miejską do Watykanu, zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Muzeów Watykańskich z Kaplicą Sykstyńską, bazyliki św. Piotra, chwila zadumy i modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II, Groty Watykańskie, Plac św. Piotra. Czas wolny. Możliwość wejścia na kopułę bazyliki – dodatkowo płatne 8 euro. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3 RZYM
Śniadania typu bufet w hotelu. Wyjazd komunikacją miejską na zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem miejscowym. Bazylika św. Jana na Lateranie – najważniejszy kościół w świecie chrześcijańskim, noszący tytuł Matki i Głowy wszystkich kościołów świata, św. Schody, które zgodnie z tradycją zostały odnalezione przez św. Helenę i po których wszyscy wierni wchodzą na kolanach, baptysterium ze wspaniałymi freskami przedstawiającymi m.in. Konstantyna Wielkiego w walce z Maksensjuszem pod Mostem Milwijskim. Spacer w stronę Koloseum, po drodze dawna Szkoła Gladiatorów, zwiedzanie teatru Flawiuszy z zewnątrz, Łuk Konstantyna, Circo Massimo – pierwszy na świecie hipodrom, wzgórze Palatyńskie z pozostałościami wspaniałych budowli rzymskich, kościół Santa Maria in Cosmedin z Ustami Prawdy, wyspa na Tybrze, w tutejszym kościele były przechowywane relikwie św. Wojciech, dziś jest to miejsce upamiętniające męczenników za wiarę z XX w m.in. ks. Jerzego Popiełuszkę. Spacer przez dawną Dzielnicę Żydowską na Kapitol i Forum Romanum. Następnie Ołtarz Ojczyzny z Grobem Nieznanego Żołnierza, Plac Wenecki, Forum Trajana. Czas wolny – możliwość wejścia do Koloseum, Forum Romanum i na Palatyn dodatkowo płatne 12 euro. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 4 RZYM
Śniadanie w hotelu typu bufet. Wyjazd komunikacją miejska na zwiedzanie Rzymu. Przejazd do bazyliki św. Pawła za Murami, we wnętrzu której znajdują się medaliony wszystkich papieży od św. Piotra po Franciszka, wspaniały dziedziniec i najlepiej zachowane chiostro. Następnie spacer po Zatybrzu, najbardziej rzymskiej dzielnicy Rzymu, wizyta w kościele tytularnym polskich kardynałów – bazylice Matki Boskiej Zatybrzańskiej, spacer przez Most Sykstusa na Campo dei Fiori, gdzie został w 1600 roku spalony Giordano Bruno, następnie Panteon – najlepiej zachowany zabytek rzymski, ze wspaniałą kopułą na której swojego fachu uczyli się m.in. Bruneleschi i Michał Anioł. Fontanna di Trevi – najpiękniejsza fontanna w Rzymie, Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, na których kiedyś odbywały się pokazy mody, fontanna Della Barcaccia, Cafe Greco – do której chodzili na kawę m.in. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Spacer przez Villę Borgese na punk widokowy na Wzgórzu Pincio, następnie Piazza del Popolo i kościół Santa Maria del Popolo ze wspaniałymi obrazami Caravaggia. Obiadokolacja .Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 5 RZYM- WARSZAWA
Śniadanie w hotelu lub suchy prowiant. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Wylot samolotu według rozkładu. Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie – zakończenie imprezy.


TERMIN: 28.04- 02.05.2022
                   25.05- 29.05.2022
                   22.06- 26.06.2022
                   14.09- 18.09.2022
                   12.10- 16.10.2022

CENA: 2550 zł/osoba


Cena zawiera:
- przelot na trasie Warszawa – Rzym – Warszawa
- bagaż podręczy 8 kg + 23 kg bagaż rejestrowany
- transfer lotnisko – hotel - lotnisko
- 4 noclegi w hotelu *** blisko środków komunikacji miejskiej
- 4 śniadania typu bufet ,, włoski” wędlina, ser, pieczywo, rogaliki, ciasto, sok, kawa, herbata, płatki,/ ostatniego dnia ze względu na wczesny wyjazd może być lunch packet/
- 4 obiadokolacje w restauracjach na mieście
- opiekę pilota, który opiekuje się grupą od momentu spotkania na lotnisku w Warszawie/ zakwaterowanie, wyżywienie/
- podatek VAT
- ubezpieczenie UNIQA,
- TFG

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego
- opłaty za realizację programu, przewodnika lokalnego, bilety komunikacji miejskiej. Razem około 100 euro.
- opłaty klimatycznej płatnej obligatoryjnie na miejscu
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- wszystkiego co nie ujęte w programie
- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:
- minimalna ilość uczestników 8 osób,
- możliwość ustalenia innego niż podany termin,
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
- zwiedzanie odbywa się pieszo lub komunikacją miejską,
- możliwość zmiany programu dla grup zorganizowanych

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5934)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5934)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)