Oferta specjalna

RZYM samolotem 5 dni

RZYM samolotem (5 dni)

Dzień 1: Warszawa - Rzym
Zbiórka uczestników na lotnisku na 2 godziny przed odlotem.
Lot bezpośredni do Rzymu. Przylot na lotnisko w godzianch popołudniowych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 Watykan
Śniadania w hotelu (wzmocnione lub bufet).
Przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej (o ile papież będzie w Watykanie) na Placu św. Piotra.
Czas wolny. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Muzeów Watykańskich z Kaplicą Sykstyńską, bazyliki św. Piotra, w której jest pochowany św. Jan Paweł II oraz Grot Watykańskich z sarkofagami pond 140 i Placu św. Piotra. Obiadokolacja w restauracji, powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3 Rzym
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem miejscowym: bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Koloseum, Forum Romanum, Palatyn, Fora Cesarskie: Nerwy, Trajana, Ceazra, więzienie Mamertyńskie, Kapitol. Czas wolny. Spacer po najsłynniejszych placach rzymskich: Piazza Navona, Piazza della Rotonda, na której znajduje się Panteon, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpanskie, Piazza del Popolo, punkt widokowy w parku Villa BorgeseObiadokolacja w restauracji na mieście, powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4 Rzym
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Zatybrza, najstarszej i najbardziej rzymskiej dzielnicy Wiecznego Miasta. Willa Farnese ze spaniałymi malowidłami Rafaella, bazylika Matki Boskiej Zatybrzańskiej. Czas wolny. Następnie Wyspa na Tybrze oraz Dzielnica Żydowska, Usta Prawdy, Circo Massimo. Obiadokolacja w restauracji na mieście, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5 Rzym
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zwiedzanie bazyliki św. Pawła za Murami, w której znajdują się medaliony z popiersiami wszystkich papieży, od św. Piotra do Franciszka I oraz wspaniałe Chiostro, bazyliki Matki Boskiej Większej, nazywanej również bazyliką Matki Boskiej Śnieżnej, ze względu na cud, który wydarzył się w IV w. Czas wolny.
Powrót do hotelu, transfer na lotnisko.
Wylot z Rzymu, lot bezpośredni z Fiumicino 20.45 w Warszawie lotnisko Chopin 23.10

TERMIN 14.09-18.09.2022

                  12.10-16.10.2022

CENA 2550 zł

Cena zawiera:
- przelot samolotem na trasie Warszawa- Rzym- Warszawa
- opłaty lotniskowe
- bagaż rejestrowany 20 lub 23 kg w zależności od linii lotniczych
- transfer lotnisko – hotel – lotnisko w Rzymie
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu ***/**** klasy turystycznej, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, hotel w granicach administracyjnych Rzymu
- wyżywienie: 4 śniadania wzmocnione, 4 obiadokolacje w restauracjach w Rzymie napoje płatne dodatkowo
- ubezpieczenie WIENER pakiet OPTIMUM NNW 2500 euro, KL 40000 euro, bagaż 250 euro
- opiekę pilota biegle posługującym się językiem włoskim.
- podatek VAT
- TFG, TFP

Cena nie zawiera:
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3.75% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6.25 zł za dzień
- dopłata do pokoju 1- osobowego na zapytanie
- Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską, Koloseum, Forum Romanum, Palatyn, Chiostro w bazylice św. Pawła za Murami, Villa Farnese, więzienie Mamertyńskie, opłat za przewodników miejscowych, biletów komunikacji miejskiej, opłaty klimatycznej, opłat rezerwacyjnych, zestawów tour – guide. Należy przeznaczyć około 200 euro
- ewentualnej opłaty za test covidowy
- wszystkiego co nie ujęte w programie

Uwagi:
- minimalna ilość uczestników 8 osób,
- możliwość ustalenia innego niż podany termin,
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
- zwiedzanie odbywa się pieszo lub komunikacją miejską,
- możliwość zmiany programu dla grup zorganizowanych,
- wyjazd jest zorganizowany zgodnie z wymogami dotyczącymi obostrzeń w związku z pandemią COVID 19.
- program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie ze względu na termin wyjazdu, obostrzenia covidowe oraz godziny otwarcia obiektów.
- biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w programie, w związku z pandemią COVID 19
- Warunki wjazdu na teren Republik Włoskiej na dzień przygotowania oferty:
*okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu
lub negatywnego testu PCR lub antygenowego
lub zaświadczenie o przebyciu w ciągu ostatnich 180 dni choroby Covid- 19

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)