Oferta specjalna

Lwów i kresy

LWÓW I KRESY

( 7 dni )

Żółkiew-  Lwów-  Olesko-  Poczajów-  Krzemieniec-  Zbaraż-  Trembowla-  Skałka Podolska-  Zaleszczyki-  Chocim-  Okopy Św. Trójcy- Buczacz- Jazłowiec

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1     WARSZAWA - ŻÓKIEW
Zbiórka o godz.07.00 na parkingu przed PKiN od strony wejścia do Metro Centrum. Przejazd przez Lublin, Zamość w kierunku granicy w Hrebennem. Przed granicą możliwość spożycia posiłku w zajeździe na koszt własny. Przyjazd do Żółkwi zwiedzanie kościoła Św. Wawrzyńca, kościoła Ojców Bazylianów, cerkwi Prawosławnej oraz Zamku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  2     LWÓW
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa m.in. Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, Kaplica Boimów, Katedra Rzymskokatolicka, Katedra Ormiańska, kościół Dominikanów, Stare Miasto, Apteka - Muzeum, Opera, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. W tym dniu możliwość zorganizowania kolacji przy zespole regionalnym lub wyjścia na spektakl do Opery / dodatkowo płatne /

DZIEŃ  3     OLESKO - POCZAJÓW -  KRZEMIENIEC
Po śniadaniu przejazd do Oleska - miejsca urodzin Jana III Sobieskiego, zwiedzanie zamku. Następnie przejazd do Poczajowa - prawosławnej Częstochowy, zwiedzanie cerkwi z cudownym obrazem Matki Boskiej Poczajowskiej. Przejazd do Krzemieńca, zwiedzanie dworku Juliusza Słowackiego, ruin zamku królowej Bony. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  4    ZBARAŻ-  TREMBOWLA-  SKAŁKA PODALSKA
Po śniadaniu wyjazd do Zbaraża, zwiedzanie zamku, następnie przejazd do Trembowli, zwiedzanie kościoła Św. Piotra i Pawła oraz obronnego klasztoru Karmelitów. Przejazd do Skały Podolskiej, zwiedzanie ruin dawnej twierdzy, przejazd do Kamieńca Podolskiego, zwiedzanie twierdzy, trzech rynków i rzymskokatolickiej katedry. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kamieńcu.

DZIEŃ  5    ZALESZCZYKI -  CHOCIM - OKOPY SWIĘTEJ TRÓJCY
Po śniadaniu wyjazd do Zaleszczyk (przedwojenny most graniczny), następnie zwiedzanie twierdzy w Chocimiu i Okopów Św. Trójcy (dawna twierdza obronna, dziś wspaniały widok na Dniestr i Zbrucz), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  6    BUCZACZ - JAZŁOWIEC
Po śniadaniu wyjazd do Buczacza, zwiedzanie miasta min. kościoła katolickiego i ruin zamku, następnie krótki pobyt w Jazłowcu u Sióstr Niepokalanek. Przejazd do Tarnopola, spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7    WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd w stronę granicy w Hrebennem. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

Termin Cena za osobę
27.06-03.07.2020    1549 zł
15.06-21.06.2020    1549 zł

Cena zawiera:

- Transport: autokar  (klimatyzacja, video, WC, barek kawowy, uchylne siedzenia)
- Zakwaterowanie 6 noclegów w hotelach **/ *** - pokoje 2 i 3- osobowe z łazienkami lub pokoje studio (2 pokoje + łazienka)       
- Wyżywienie: 6 śniadań w hotelach, 6 obiadokolacji /dwa dania gorące, deser, napój
- Opiekę licencjonowanego pilota,
- Ubezpieczenie: AXA KL 10000 euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro, oraz obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskie.
- Podatek VAT
- TFG

Cena nie zawiera:

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

UWAGI:

- Dopłata do pokoju 1 osobowego  - 270 zł
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)