Oferta specjalna

Moskwa

MOSKWA

( 7 dni )

Mińsk- Katyń- Moskwa- Sergijew-Posad-Carycyno-Brześć

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY       

DZIEŃ 1  POLSKA – BIAŁORUŚ MIŃSK

Zbiórka uczestników ok. godz.05.00 na parkingu przed PKiN od strony Kinoteki. Odjazd autokaru w stronę granicy polsko-białoruskiej. Popołudniu przyjazd do Mińska. Spacer po stolicy Białorusi. W programie m.in. archikatedra jezuicka Najświętszej Marii Panny, katedra Św. Ducha, Ślepianka, Biblioteka Narodowa oraz Wyspa Łez. Zakwaterowanie w hotelu na Białorusi. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 ROSJA KATYŃ-MOSKWA

Śniadanie. Przejazd w kierunku granicy białorusko-rosyjskiej. Przejazd do Katynia. Wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym, gdzie w kilku zbiorowych mogiłach spoczywa 4412 polskich jeńców z obozu w Kozielsku,  zamordowanych w masowych egzekucjach miedzy 03.04 a 12.05.1940. Następnie przejazd do Smoleńska na miejsce katastrofy samolotu wiozącego delegację polską na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Chwila zadumy i refleksji. Zakwaterowanie w hotelu na obrzeżach Moskwy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 MOSKWA

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Rosji m.in.: Kreml-serce miasta z Wielkim Pałacem, Soborami: Archangielskim, Uspieńskim i Błagowieszczańskim, Wieżami: Wodną Troicką, Spasską. Następnie Plac Maneżowy, Plac Czerwony,  przy którym znajdują się: GUM-jedno z najstarszych i największych centrów handlowych w Moskwie, Sobór Kazański, Cerkiew Bazyla Błogosławionego; Plac Rewolucji, teatr Bolszoj i Malyj, Duma Państwowa; spacer po najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta-Arbatu. Czas wolny. Obiadokolacja Nocleg.

DZIEŃ  4 MOSKWA                                                                    

Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Moskwy: chram Chrystusa Zbawiciela, klasztor Nowodziewiczy z cmentarzem, na którym pochowani są m.in. P. Czajkowski, W. Majakowski, B. Jelcyn,  A. Tupolew; Uniwersytet Moskiewski, Worobiowe Gory (Wzgórza Wróblowe), z których rozciąga się piękny widok na miasto, stadion na Łużnikach, skocznia narciarska. Czas wolny. Zwiedzanie monumentalnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-45. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5  SERGIJEW POSAD-MOSKWA

Śniadanie. Przejazd do jednego z najważniejszych w Rosji sanktuariów w mieście Sergijew-Posad. Zwiedzanie ławry Troicko-Sergijewskiej, której początki sięgają XIV w., gdzie tworzyli jedni z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy ikon m.in. A Rublow. Powrót do Moskwy. Wizyta w Galerii Tretiakowskiej ze zbiorami najwybitniejszych rosyjskich artystów. Czas wolny. Dla chętnych rejs po rzece Moskwie-płatny dodatkowo. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 MOSKWA/CARYCYNO

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Carycyna- dawnej posiadłości dynastii Rurykowiczów, Streszniewów, Golicynów i Katarzyny Wielkiej. Wyjazd w stronę granicy rosyjsko-białoruskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 BIAŁORUŚ-POLSKA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Brześcia na Białorusi. Zwiedzanie twierdzy, której budowę rozpoczęto w  połowie XIX w., znanej z obrony wojsk polskich przed hitlerowcami we wrześniu 1939 r . Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

TERMIN CENA za osobę
08.07-14.07.2017 2050 zł  1790
09.09-15.09.2017

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka),

- opłaty drogowe i parkingowe,                                                                

- zakwaterowanie: w hotelach **/***: 2 noclegi na Białorusi, 4 noclegi na obrzeżach Moskwy, pokoje 2,3 os. z łazienkami,

- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji ,

- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),

- opieka licencjonowanego pilota,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług lokalnych przewodników ok. 110 euro

- kosztu wizy rosyjskiej ok. 300 zł

- kosztu wizy białoruskiej ok. 100 zł

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8%

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych

- wszystkiego co nie ujęte w programie

Uwagi:

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

-Podczas zwiedzania Moskwy przewidziane jest poruszanie się metrem m.in. ze względu na wspaniałą architekturę stacji, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną.

-Codziennie w Moskwie przewidziany jest czas wolny.

-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os. 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.