Oferta specjalna

Moskwa 7dni

MOSKWA

( 7 dni )

Kowno- Moskwa- Sergijew-Posad-Carycyno-Brześć

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY       

DZIEŃ 1  POLSKA -ŁOTWA
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00 na parkingu przed PKiN od strony wejścia do metra Centrum. Odjazd autokaru w stronę Litwy. Przejazd do Kowna-krótki spacer po mieście, m.in. pomnik Witolda, budynek starej prezydentury, katedra, Plac Ratuszowy z „Białym Łabędziem”, kolegium jezuickie, w którym nauczał A. Mickiewicz. Przejazd na Łotwę do hotelu w Dyneburgu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 ŁOTWA- MOSKWA
Śniadanie. Wyjazd w kierunku granicy łotewsko- rosyjskiej. Przyjazd do hotelu w okolicach Moskwy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 MOSKWA
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Rosji m.in.: Kreml-serce miasta z Wielkim Pałacem, Soborami: Archangielskim, Uspieńskim i Błagowieszczańskim, Wieżami: Wodną Troicką, Spasską. Następnie Plac Maneżowy, Plac Czerwony,  przy którym znajdują się: GUM-jedno z najstarszych i największych centrów handlowych w Moskwie, Sobór Kazański, Cerkiew Bazyla Błogosławionego; Plac Rewolucji, teatr Bolszoj i Malyj, Duma Państwowa; spacer po najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta-Arbatu. Czas wolny. Obiadokolacja Nocleg.

DZIEŃ  4 MOSKWA
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Moskwy: chram Chrystusa Zbawiciela, klasztor Nowodziewiczy z cmentarzem, na którym pochowani są m.in. P. Czajkowski, W. Majakowski, B. Jelcyn,  A. Tupolew; Uniwersytet Moskiewski, Worobiowe Gory (Wzgórza Wróblowe), z których rozciąga się piękny widok na miasto, stadion na Łużnikach, skocznia narciarska. Czas wolny. Zwiedzanie monumentalnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-45. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5  SERGIJEW POSAD-MOSKWA
Śniadanie. Przejazd do jednego z najważniejszych w Rosji sanktuariów w mieście Sergijew-Posad. Zwiedzanie ławry Troicko-Sergijewskiej, której początki sięgają XIV w., gdzie tworzyli jedni z najwybitniejszych rosyjskich ikonopisarzy m.in. A Rublow. Powrót do Moskwy. Wizyta w Galerii Tretiakowskiej ze zbiorami najwybitniejszych rosyjskich artystów. Czas wolny. Dla chętnych rejs po rzece Moskwie-płatny dodatkowo. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 MOSKWA- CARYCYNO- BIAŁORUŚ
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Carycyna- dawnej posiadłości dynastii Rurykowiczów, Streszniewów, Golicynów i Katarzyny Wielkiej. Wyjazd w stronę granicy rosyjsko-białoruskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 BIAŁORUŚ-POLSKA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Brześcia na Białorusi. Zwiedzanie twierdzy, której budowę rozpoczęto w  połowie XIX w., znanej z obrony wojsk polskich przed hitlerowcami we wrześniu 1939 r . Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

TERMIN CENA za osobę
06.07-12.07.2020 2190 zł.

Cena zawiera:
- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka),
- opłaty drogowe i parkingowe,
- zakwaterowanie: w hotelach **/***: 1 nocleg na Białorusi, 1 nocleg na Łotwie, 4 noclegi na obrzeżach Moskwy, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji ,
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT
-TFG

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług lokalnych przewodników ok. 120 euro
- kosztu wizy rosyjskiej ok. 300 zł
- kosztu wizy białoruskiej ok. 50 zł
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8%
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych
- wszystkiego, co nie ujęte w programie

Uwagi:
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Podczas zwiedzania Moskwy przewidziane jest poruszanie się metrem m.in. ze względu na wspaniałą architekturę stacji, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną.
-Codziennie w Moskwie przewidziany jest czas wolny.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os. 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)