Gdańsk Jarmark bożonarodzeniowy 10.12.2022

GDAŃSK- JARMARK BOŻONARODZENIOWY


Zbiórka uczestników w miejscu wyznaczonym przez organizatora ok. godz. 6:00. Przejazd w stronę Gdańska. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym, m.in. Dwór Artusa, Długi Targ, ulica Długa, ulica Mariacka, zabytkowy Żuraw, Złota Brama, Fontanna Neptuna. Udział w Jarmarku bożonarodzeniowym.
W tym roku, Jarmark Bożonarodzeniowy zachęca do aktywnego zwiedzania miasta i korzystania z przygotowanych atrakcji, poprzez Konkurs o charakterze grywalizacji organizowany wraz z Gdańską Organizacją Turystyczną. Do wygrania będą nagrody w postaci świątecznych gadżetów, czy biletów wstępu na różne wydarzenia organizowane w mieście. Jarmark Bożonarodzeniowy to coroczne wydarzenie, które jest jedną z inicjatyw miejskich odbywających się w ramach akcji „Odpalamy Święta w Gdańsku”. Tegoroczne hasło jarmarku to #NajlepszychŚwiąt z życzeniami, by każdy ze Świąt Bożego Narodzenia wziął dla siebie to, co dla niego najlepsze. Część Targu Węglowego przeznaczona zostanie na food court. Tu skosztujmy potraw z kuchni całego świata (litewska, węgierska, hiszpańska i inne), a kupcy zaoferują artykuły spożywcze przydatne podczas przygotowywania świątecznych potraw. Zgodnie z wieloletnią tradycją gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego , stanie tu brama adwentowa z kalendarzem i słodyczami. Ponownie w programie zagoszczą kolorowe parady, które cieszą oko starszych i młodszych. Na zakochanych czekać będzie Całuśna Altana . Punktem obowiązkowym dla każdego gościa jarmarku będzie Fabryka Prezentów Świętego Mikołaja . To centrum upominków – firmowy domek jarmarku, gdzie kupimy oficjalne upominki Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz pamiątkowe upominki z Gdańska takie, jak: tradycyjny kubek do grzańca, skarpety , karty. Zostaną one pięknie zapakowane na prezenty przez pomocników św. Mikołaja. Na pamiątkach przewijać się będzie charakterystyczny Jarmarkowi motyw dziadka do orzechów.

Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN: 10.12.2022 (sobota)
Cena: zł/osoba

Cena zawiera:
- transport autokarem,
- opłaty drogowe, parkingi,
- przewodnika lokalnego,
- ubezpieczenie WIENER Basic (NNW 6 000 ZŁ),
- opieka licencjonowanego pilota,
- podatek VAT, TFG, TFP
- świąteczny poczęstunek
Cena nie zawiera:
- wszystkiego co nie ujęte w programie,
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości +3,75% ceny imprezy,

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Na dzień tworzenia Jarmark Bożonarodzeniowy jest potwierdzony przez Miasto Gdańsk.
- Należy stosować się do wytycznych Sanepidu i zasad epidemiologicznych podczas wycieczki.
- Api Travel świadczy usługę według obowiązujących przepisów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)