Oferta specjalna

Sankt Petersburg

SANKT PETERSBURG
(8 dni)

Ryga- Tallin- Sankt Petersburg-Peterhof-Carskie Sioło- Psków- Dyneburg

!!!bez nocnych przejazdów!!!
Wyżywienie BB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY          

DZIEŃ  1 WARSZAWA – RYGA 
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00. Przejazd na Łotwę w okolice Rygi. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu na Łotwie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 RYGA-ESTONIA 
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem lokalnym. W programie m. in. Stare Miasto, zamek, plac ratuszowy (Rātslaukums) i gildia Bractwa Czarnogłowych, pomnik Rolanda. Przejazd do  hotelu w Estonii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  TALLIN- SANKT PETERSBURG 
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Estonii-Tallina. Spotkanie z przewodnikiem lokalnym. Zwiedzanie m.in. gotycki ratusz, Dom Wielkiej Gildii, Pałac Kadriorg zaprojektowany przez Włocha Nicolo Michettiego (letnia rezydencja Piotra I Wielkiego, obecnie muzeum sztuki, otoczony ogrodami), średniowieczne obwarowania miejskie z basztami i bramami – baszty Megede i Kiek in de Kök, Paks Margareeta. Tallińskie stare miasto zostało w 1997 wpisane na listę światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Przejazd w kierunku granicy estońsko- rosyjskiej. Przejazd do hotelu na obrzeżach Sankt Petersburga. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Wyspy Zajęczej z twierdzą Pietropawłowską wzniesioną na polecenie cara Piotra I w 1703 r., która dała początek rozwojowi miasta; zwiedzanie Soboru Piotra I Pawła, gdzie pochowani są rosyjscy imperatorzy od Piotra I do Aleksandra III; domek Piotra Wielkiego-pierwsza budowla miasta, w której car przyjmował zagranicznych posłów; krążownik Aurora-statek-muzeum jako przykład floty rosyjskiej XIX/XX w; Sobór Isaakijewski, Jeździec Miedziany-pomnik Piotra Wielkiego, budynek Admiralicji. Przejazd na rejs statkiem po Newie (ok.2-godzin). UWAGA!!! W przypadku terminów obejmujących  tzw. ”białe noce” rejs po Newie może się odbyć nocą. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ  5 SANKT PETERSBURG
Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga: Ermitaż-jedno z największych i najsłynniejszych muzeów świata, gdzie zebrano ok. 3mln dzieł sztuki autorstwa m.in. Leonarda da Vinci, Rafaela, Renoira; Gmach sztabu Generalnego, Newskij Propsekt- główna ulica miasta z przepięknymi budowlami XVIII w., Sobór Kazański, który po wojnie w 1812r. stał się symbolem zwycięstwa nad Napoleonem; chram Spas-na –Krowi-wybudowany w latach ’80.XIX w. dla upamiętnienia miejsca, gdzie został śmiertelnie ranny car Aleksander II; Pole Marsowe, Pałac Marmurowy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6  CARSKIE SIOŁO (PUSZKIN)- PETERHOF
Po śniadaniu wyjazd do Peterhofu – letniej rezydencji cara Piotra I. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych z 1723 r., w którym można podziwiać około 2000 fontann i kaskad. Następnie przejazd do Carskiego Sioła(Puszkina). Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w. z Pałacem Jekaterinburskim, w którym mieści się jedna z najwspanialszych komnat w stylu rosyjskiego baroku-Komnata Bursztynowa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 SANKT PETERSBURG- PSKÓW- ŁOTWA 
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd przez Rosję w kierunku granicy rosyjsko-łotewskiej. Krótki postój w Pskowie- jednym z najstarszych miast Rusi. Przekroczenie granicy. Przejazd na nocleg do hotelu na terenie Łotwy.

DZIEŃ 8 DYNEBURG- WARSZAWA 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Krótki spacer po Dyneburgu (Daugavpils), gdzie miała miejsce słynna bitwa wojsk pod wodzą E. Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom w 1920. Przejazd przez Litwę do Polski. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA
21.06-28.06.2020 2450 zł   2250

Cena zawiera:
- transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 4 noclegi na obrzeżach  Sankt Petersburga, 2 noclegi na Łotwie, 1 nocleg w Estonii, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie:  7 śniadań i 7 obiadokolacji
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
- podatek VAT
- TFG

Cena nie zawiera:
-opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Newie, zestawów słuchawkowych oraz opłat za przewodników miejscowych. Razem ok.150 euro
- wszystkiego, co nieujęte w programie
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie

Uwagi:
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Z uwagi na fakt, że już w maju rozpoczynają się w Sankt Petersburgu białe noce, rejs statkiem po Newie może zostać zorganizowany w godzinach wieczornych.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)