Oferta specjalna

Sankt Petersburg

SANKT PETERSBURG
(8 dni)

Ryga- Tallin- Sankt Petersburg-Peterhof-Carskie Sioło- Psków- Dyneburg

!!!bez nocnych przejazdów!!!
Wyżywienie BB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY          

DZIEŃ  1 WARSZAWA – RYGA 
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00. Przejazd na Łotwę w okolice Rygi. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu na Łotwie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 RYGA-ESTONIA 
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem lokalnym. W programie m. in. Stare Miasto, zamek, plac ratuszowy (Rātslaukums) i gildia Bractwa Czarnogłowych, pomnik Rolanda. Przejazd do  hotelu w Estonii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  TALLIN- SANKT PETERSBURG 
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Estonii-Tallina. Spotkanie z przewodnikiem lokalnym. Zwiedzanie m.in. gotycki ratusz, Dom Wielkiej Gildii, Pałac Kadriorg zaprojektowany przez Włocha Nicolo Michettiego (letnia rezydencja Piotra I Wielkiego, obecnie muzeum sztuki, otoczony ogrodami), średniowieczne obwarowania miejskie z basztami i bramami – baszty Megede i Kiek in de Kök, Paks Margareeta. Tallińskie stare miasto zostało w 1997 wpisane na listę światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Przejazd w kierunku granicy estońsko- rosyjskiej. Przejazd do hotelu na obrzeżach Sankt Petersburga. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Wyspy Zajęczej z twierdzą Pietropawłowską wzniesioną na polecenie cara Piotra I w 1703 r., która dała początek rozwojowi miasta; zwiedzanie Soboru Piotra I Pawła, gdzie pochowani są rosyjscy imperatorzy od Piotra I do Aleksandra III; domek Piotra Wielkiego-pierwsza budowla miasta, w której car przyjmował zagranicznych posłów; krążownik Aurora-statek-muzeum jako przykład floty rosyjskiej XIX/XX w; Sobór Isaakijewski, Jeździec Miedziany-pomnik Piotra Wielkiego, budynek Admiralicji. Przejazd na rejs statkiem po Newie (ok.2-godzin). UWAGA!!! W przypadku terminów obejmujących  tzw. ”białe noce” rejs po Newie może się odbyć nocą. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ  5 SANKT PETERSBURG
Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga: Ermitaż-jedno z największych i najsłynniejszych muzeów świata, gdzie zebrano ok. 3mln dzieł sztuki autorstwa m.in. Leonarda da Vinci, Rafaela, Renoira; Gmach sztabu Generalnego, Newskij Propsekt- główna ulica miasta z przepięknymi budowlami XVIII w., Sobór Kazański, który po wojnie w 1812r. stał się symbolem zwycięstwa nad Napoleonem; chram Spas-na –Krowi-wybudowany w latach ’80.XIX w. dla upamiętnienia miejsca, gdzie został śmiertelnie ranny car Aleksander II; Pole Marsowe, Pałac Marmurowy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6  CARSKIE SIOŁO (PUSZKIN)- PETERHOF
Po śniadaniu wyjazd do Peterhofu – letniej rezydencji cara Piotra I. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych z 1723 r., w którym można podziwiać około 2000 fontann i kaskad. Następnie przejazd do Carskiego Sioła(Puszkina). Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w. z Pałacem Jekaterinburskim, w którym mieści się jedna z najwspanialszych komnat w stylu rosyjskiego baroku-Komnata Bursztynowa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 SANKT PETERSBURG- PSKÓW- ŁOTWA 
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd przez Rosję w kierunku granicy rosyjsko-łotewskiej. Krótki postój w Pskowie- jednym z najstarszych miast Rusi. Przekroczenie granicy. Przejazd na nocleg do hotelu na terenie Łotwy.

DZIEŃ 8 DYNEBURG- WARSZAWA 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Krótki spacer po Dyneburgu (Daugavpils), gdzie miała miejsce słynna bitwa wojsk pod wodzą E. Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom w 1920. Przejazd przez Litwę do Polski. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA
21.06-28.06.2020 2450 zł   2250

Cena zawiera:
- transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 4 noclegi na obrzeżach  Sankt Petersburga, 2 noclegi na Łotwie, 1 nocleg w Estonii, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie:  7 śniadań i 7 obiadokolacji
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
- podatek VAT
- TFG

Cena nie zawiera:
-opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Newie, zestawów słuchawkowych oraz opłat za przewodników miejscowych. Razem ok.150 euro
- wszystkiego, co nieujęte w programie
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie

Uwagi:
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Z uwagi na fakt, że już w maju rozpoczynają się w Sankt Petersburgu białe noce, rejs statkiem po Newie może zostać zorganizowany w godzinach wieczornych.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.406)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.406)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)