Oferta specjalna

Sankt Petersburg

SANKT PETERSBURG
(7 dni)

Kowno- Sankt Petersburg-Peterhof-Carskie Sioło- Gatczyna- Psków- Dyneburg

!!!bez nocnych przejazdów!!!
Wyżywienie BB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY          

DZIEŃ  1 WARSZAWA – KOWNO- ŁOTWA
Zbiórka uczestników ok. godz.06.00 pod PKiN od strony Kinoteki. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie Starówki z ruinami zamku, Placu Ratuszowego z ratuszem zwanym „Białym łabędziem”, katedry św. Piotra i Pawła, kościoła św. Gertrudy, gimnazjum Jezuitów, Domu Perkuna. Przyjazd do hotelu na Łotwie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 ŁOTWA- SANKT PETERSBURG
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Rosji. Przyjazd do Sankt Petersburga w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie jednego z największych i najważniejszych muzeów w Rosji –Ermitażu, gdzie zebrano ok. 3mln dzieł sztuki autorstwa m.in. Leonarda da Vinci, Rafaela, Renoira.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  SANKT PETERSBURG
Śniadanie.  Zwiedzanie Wyspy Zajęczej z twierdzą Pietropawłowską wzniesioną na polecenie cara Piotra I w 1703 r., która dała początek rozwojowi miasta; zwiedzanie Soboru Piotra I Pawła, gdzie pochowani są rosyjscy imperatorzy od Piotra I do Aleksandra III; domek Piotra Wielkiego-pierwsza budowla miasta, w której car przyjmował zagranicznych posłów; krążownik Aurora-statek-muzeum jako przykład floty rosyjskiej XIX/XXw; Sobór Isaakijewski, Jeździec Miedziany-pomnik Piotra Wielkiego, budynek Admiralicji. Przejazd na rejs statkiem po Newie (ok.2-godzin). UWAGA!!! W przypadku terminów obejmujących  tzw. ”białe noce” rejs po Newie może się odbyć nocą. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  SANKT PETERSBURG
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga: Gmach sztabu Generalnego, Newskij Propsekt- główna ulica miasta z przepięknymi budowlami XVIII w., Sobór Kazański, który po wojnie w 1812r. stał się symbolem zwycięstwa nad Napoleonem; chram Spas-na –Krowi-wybudowany w latach ’80.XIX w. dla upamiętnienia miejsca, gdzie został śmiertelnie ranny car Aleksander II; Pole Marsowe, Pałac Marmurowy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ  5 CARSKIE SIOŁO (PUSZKIN)- PETERHOF
Śniadanie. wyjazd do Peterhofu – letniej rezydencji cara Piotra I. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych z 1723 r., w którym można podziwiać około 2000 fontann i kaskad. Następnie przejazd do Carskiego Sioła (Puszkina). Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w. z Pałacem Jekaterinburskim, w którym mieści się jedna z najwspanialszych komnat w stylu rosyjskiego baroku-Komnata Bursztynowa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6  SANKT PETERSBURG- GATCZYNA- PSKÓW
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Gatczyny- jednej z posiadłości carycy Katarzyny, która podarowała ją swojemu faworytowi grafowi Grigoriemu Orłowowi. Zwiedzanie pałacu i spacer po parku. Następnie krótki postój w Pskowie- jednym z najstarszych miast Rusi. Przekroczenie granicy. Przejazd na nocleg do hotelu na terenie Łotwy.

DZIEŃ 7 DYNEBURG- WARSZAWA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer po Dyneburgu (Daugavpils), gdzie miała miejsce słynna bitwa wojsk pod wodzą E. Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom w 1920. Przejazd przez Litwę do Polski. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA
27.05-03.06.2017 2050 zł   1790
03.06-10.06.2017
10.06-17.06.2017
17.06-24.06.2017

Cena zawiera:

- transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 4 noclegi na obrzeżach  Sankt Petersburga, 2 noclegi na Łotwie, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Newie, usługi lokalnych przewodników ok. 110 euro
- kosztu wizy rosyjskiej ok. 350 zł
- wszystkiego, co nieujęte w programie
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie

Uwagi:

- Fakultatywnie FOLK SHOW w Pałacu Mikołajewskim: zaprezentowane tańce i pieśni rosyjskie i gdzie widzowie zostaną ugoszczeni m.in. kawiorem i szampanem, 
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Z uwagi na fakt, że już w maju rozpoczynają się w Sankt Petersburgu białe noce, rejs statkiem po Newie może zostać zorganizowany w godzinach wieczornych.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.