Oferta specjalna

Sankt Petersburg

SANKT PETERSBURG
(7 dni)

Kowno- Sankt Petersburg-Peterhof-Carskie Sioło- Gatczyna- Psków- Dyneburg

!!!bez nocnych przejazdów!!!
Wyżywienie BB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY          

DZIEŃ  1 WARSZAWA – KOWNO- ŁOTWA
Zbiórka uczestników ok. godz.06.00 pod PKiN od strony Kinoteki. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie Starówki z ruinami zamku, Placu Ratuszowego z ratuszem zwanym „Białym łabędziem”, katedry św. Piotra i Pawła, kościoła św. Gertrudy, gimnazjum Jezuitów, Domu Perkuna. Przyjazd do hotelu na Łotwie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 ŁOTWA- SANKT PETERSBURG
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Rosji. Przyjazd do Sankt Petersburga w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie jednego z największych i najważniejszych muzeów w Rosji –Ermitażu, gdzie zebrano ok. 3mln dzieł sztuki autorstwa m.in. Leonarda da Vinci, Rafaela, Renoira.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  SANKT PETERSBURG
Śniadanie.  Zwiedzanie Wyspy Zajęczej z twierdzą Pietropawłowską wzniesioną na polecenie cara Piotra I w 1703 r., która dała początek rozwojowi miasta; zwiedzanie Soboru Piotra I Pawła, gdzie pochowani są rosyjscy imperatorzy od Piotra I do Aleksandra III; domek Piotra Wielkiego-pierwsza budowla miasta, w której car przyjmował zagranicznych posłów; krążownik Aurora-statek-muzeum jako przykład floty rosyjskiej XIX/XXw; Sobór Isaakijewski, Jeździec Miedziany-pomnik Piotra Wielkiego, budynek Admiralicji. Przejazd na rejs statkiem po Newie (ok.2-godzin). UWAGA!!! W przypadku terminów obejmujących  tzw. ”białe noce” rejs po Newie może się odbyć nocą. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  SANKT PETERSBURG
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga: Gmach sztabu Generalnego, Newskij Propsekt- główna ulica miasta z przepięknymi budowlami XVIII w., Sobór Kazański, który po wojnie w 1812r. stał się symbolem zwycięstwa nad Napoleonem; chram Spas-na –Krowi-wybudowany w latach ’80.XIX w. dla upamiętnienia miejsca, gdzie został śmiertelnie ranny car Aleksander II; Pole Marsowe, Pałac Marmurowy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ  5 CARSKIE SIOŁO (PUSZKIN)- PETERHOF
Śniadanie. wyjazd do Peterhofu – letniej rezydencji cara Piotra I. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych z 1723 r., w którym można podziwiać około 2000 fontann i kaskad. Następnie przejazd do Carskiego Sioła (Puszkina). Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w. z Pałacem Jekaterinburskim, w którym mieści się jedna z najwspanialszych komnat w stylu rosyjskiego baroku-Komnata Bursztynowa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6  SANKT PETERSBURG- GATCZYNA- PSKÓW
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Gatczyny- jednej z posiadłości carycy Katarzyny, która podarowała ją swojemu faworytowi grafowi Grigoriemu Orłowowi. Zwiedzanie pałacu i spacer po parku. Następnie krótki postój w Pskowie- jednym z najstarszych miast Rusi. Przekroczenie granicy. Przejazd na nocleg do hotelu na terenie Łotwy.

DZIEŃ 7 DYNEBURG- WARSZAWA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer po Dyneburgu (Daugavpils), gdzie miała miejsce słynna bitwa wojsk pod wodzą E. Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom w 1920. Przejazd przez Litwę do Polski. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA
27.05-03.06.2017 2050 zł   1790
03.06-10.06.2017
10.06-17.06.2017
17.06-24.06.2017

Cena zawiera:

- transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 4 noclegi na obrzeżach  Sankt Petersburga, 2 noclegi na Łotwie, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji
- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 euro, KL - 10 000 euro, bagaż – 200 euro),
- opieka licencjonowanego pilota,
-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Newie, usługi lokalnych przewodników ok. 110 euro
- kosztu wizy rosyjskiej ok. 350 zł
- wszystkiego, co nieujęte w programie
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie

Uwagi:

- Fakultatywnie FOLK SHOW w Pałacu Mikołajewskim: zaprezentowane tańce i pieśni rosyjskie i gdzie widzowie zostaną ugoszczeni m.in. kawiorem i szampanem, 
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Z uwagi na fakt, że już w maju rozpoczynają się w Sankt Petersburgu białe noce, rejs statkiem po Newie może zostać zorganizowany w godzinach wieczornych.

 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.297)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.297)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)