Oferta specjalna

Słowenia 6 dni

SŁOWENIA
(6 dni)

Maribor-Lubljana- Koper-Piran-Secovlje- Jaskinie Szkocjańskie- Postojnska Jama- Bled-Bohinj
  !!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB


RAMOWY PROGRAM IMPREZY   


DZIEŃ 1  POLSKA – SŁOWENIA
Zbiórka uczestników o godz. 06:00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy, Austrię na Słowenię. Po drodze postój na ciepły posiłek płatny we własnym zakresie. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 MARIBOR- LUBLJANA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Mariboru. Spacer po mieście. W programie m.in. katedra pw. Św. Jana Chrzciciela, kościół franciszkanów, późnogotycki ratusz miejski, gmach uniwersytetu. Zwiedzanie Lubljany m.in.: Park Tivoli, Rynek, Ratusz, Smoczy Most, Stare Miasto, wjazd kolejką wąskotorową na Wzgórze Zamkowe, barokowa Katedra św. Mikołaja, którą w roku 1996 odwiedził papież Jan Paweł II. Czas wolny.  Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  KOPER- PIRAN-SECOVLJE
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Kopru- jednego z głównych miast Istrii; w programie m.in. plac Titov,Pałac Pretorów, kościół Wniebowzięcia NMP, loggia. Czas wolny. Następnie przejazd do Piranu-słoweńskiej perły Adriatyku. Spacer po mieście: m.in. Plac G. Tartiniego, domy weneckie, wąskie uliczki, mury miejskie. Czas wolny. Wizyta w Secovlje, największym solnisku na Słowenii.  do hotelu, gdzie zapoznamy się ze średniowiecznymi metodami produkcji soli. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  JASKINIE SZKOCJAŃSKIE- POSTOJNSKA JAMA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Parku Krajobrazowego Szkocjańskie Jaskinie, z jednym z najgłębszych wąwozów podziemnych,   głębokimi komorami i rwącymi potokami. Następnie przejazd do Przejazd do Postojnskiej  Jamy- największej atrakcji przyrodniczej w Słowenii będącej jednocześnie jedną z największych jaskiń krasowych w Europie z dwudziestoma kilometrami korytarzy. Następnie zwiedzanie zamku Predjama, w którym według legendy ukrył się „słoweński król rabusiów” Erazam. Zamek został wbudowany w klif o 123-metrowej wysokości. Przejazd do  hotelu w okolicach Bledu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5  BLED-BOHINJ
Po śniadaniu przejazd do Bledu- zwiedzanie  średniowiecznego zamku górującego nad jeziorem. Następnie rejs łódkami na wysepkę na jeziorze: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, do którego pielgrzymowano od czasów średniowiecza. Przejazd nad największe jezioro na Słowenii-Bohinj położonego u stóp masywu Triglav. Rejs po jeziorze. Następnie degustacja lokalnych serów i produktów. Powrót do hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg.


DZIEŃ 6  SŁOWENIA- POLSKA
Śniadanie lub suchy prowiant. Wyjazd z hotelu w drogę powrotną do Polski we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Austrię i Czechy. Przyjazd do Polski w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN CENA za osobę
01.05-06.05.2018 1350 zł
15.09-20.09.2018

Cena zawiera:
- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 5  noclegów w  hotelach**/***  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
- ubezpieczenie AXA  NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 300 zł(za potwierdzeniem w biurze)
- opłat za przewodników lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Razem około 100 euro
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.


LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2392)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.