Oferta specjalna

KOTLINA KŁODZKA i PRAGA

KOTLINA KŁODZKA i PRAGA
(4 dni)

DZIEŃ 1   WARSZAWA– WROCŁAW- KOTLINA KŁODZKA

Wyjazd spod szkoły ok. 6:00; przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie Starego Miasta m. in.: rynku z gotyckim Ratuszem, kamieniczek wokół rynku, kościoła św. Elżbiety, Ossolineum, Katedrą NMP na Ostrowie Tumskim, Auli Leopoldiny. Krótki czas wolny. Zakwaterowanie w okolicach Kłodzka. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ  2   PRAGA

Śniadanie. Przejazd do granicy polsko- czeskiej w Kudowie- Słonem. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Złotej Pragi- zaczynamy od Hradczan: zamku i siedziby czeskicwładców od XII/XIII wiekuKatedra  p.w. świętych Wita,  Wacława  i  Wojciecha, pałace Martiniców, Schwarzenbergów, Loreta- barokowy kościół i zespół klasztorny z XVII wieku; plac  Pohorelec; Złota Uliczka; Rynku Małostrańskim, barokowy kościół św. Mikołaja z 1735 roku; Pałac i Ogd Walensteina, których budowę rozpoczęto w 1621 roku- obecnie jest to siedziba Senatu Republiki Czeskiej; Wełtawę przekraczamy po Moście Karola z XIV wieku- jednym z symboli Pragi. Powt do ośrodka. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 3   DUSZNIKI-ZDRÓJ - ADRSZPACH- Skalne Miasto

Śniadanie. Przejazd do Skalnego Miasta w Adrszpach. Spacer po rezerwacie, gdzie można zaobserwować fantastyczne formy skalne; w czasie pobytu w Skalnymicie istnieje możliwość zorganizowania krótkiego rejsu po znajdującym sd skjeziorze. Następnie przejazd do Duszniw- Zdroju. Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa. Możliwość zorganizowania lekcji muzealnej. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4   KOTLINA KŁODZKA-ZŁOTY STOK - RAWICA

Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Przejazd  do  ZłotegStoku-przejazd  podziemną kolejką,  zwiedzaniMuzeum  MinerałówPowt  do  Warszawy  w  późnycgodzinach wieczornych.

Cena zawiera: transport autokarem, oaty drogowe, parkingi, 3 noclegi w ośrodku wczasowym, pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 3 śniadania w ośrodku, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie AXA, 3X suchy prowiant, bilety wspu do podziemnej trasy turystycznej,   , ognisko, opieka licencjonowanego pilota, świadczenia dla 1 opiekuna na kde 15 dzieci, oaty klimatyczne, podatek Vat

Cena nie zawiera: wszystkiego co nie ujęte w programie, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy, rejsu po jeziorze w Skalnym Mieście, biletów wspu w Pradze i przewodnika lokalnego ok. 260 kc/ osoba

Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Kalkulacja wycieczki na min. 30 osób- mniejszgrupy kalkulowane indywidualnie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.2844)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.2844)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)