Oferta specjalna

WIŚLANE IMPRESJE

WIŚLANE IMPRESJE (5 dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA- GNIEW

Wyjazd spod szkoły w godzinach porannych. Przyjazd do Gniewu- zwiedzanie średniowiecznego zamku krzyżackiego, nazywanego „Malborkiem w pigułce”. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 2 KRYNICA MORSKA- KĄTY RYBACKIE- MIKOSZEWO

Śniadanie. Wyjazd do Krynicy Morskiej -wejście na latarnię morską. Następnie przejazd  do  Kąw  Rybackich-wizyta  w  rezerwacie  ornitologicznym  „Kąty Rybackie” z najwkszą w Polsce kolonią czapli i kormoranów. Przejazd do Mikoszewa- spacer do ucia Wisły do morza. Obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.


DZIEŃ 3 SZTUTOWO- JANTAR

Śniadanie. Wyjazd do Sztutowa- zwiedzanie obozu koncentracyjnego i przejazd Żuławską Koleją  Wąskotorową do Jantaru. Spacer Bursztynową  Plażą. Obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 4 SOPOT- GDAŃSK

Śniadanie. Przejazd do Sopotu - spacer po najuższym w Europie molo. Następnie zwiedzanie Gdańska- Stare Miasto: Długi Targ, Kościół Mariacki, Żuraw Gdański, Długie Ogrody, Zielona Brama, Fontanna Neptuna. Obiadokolacja, ognisko, nocleg.

DZIEŃ 5 WDZYDZE KISZEWSKIE- WARSZAWA

Śniadanie,   wykwaterowanie.   W   drodze   powrotnej   zwiedzanie   skansenu

etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Po drodze postój na posiłek na koszt własny. Powt pod szkołę w późnych godzinach popołudniowych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana wg grupy


Cena zawiera:

transport autokarem,

opłaty drogowe, parkingi,

4 noclegi w ośrodku wczasowym, pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

wyżywienie: 4 śniadania w ośrodku, 4 obiadokolacje, 4x suchy prowiant,  ognisko

ubezpieczenie UNIQA ,

zwiedzanie zamku w Gniewie, wejście na latarnię morską w  Krynicy oraz  do rezerwatu w Kątach Rybackich, spacer  po molo w  Sopocie, przejazd Żuławską Koleją Wąskotorową, lekcję muzealną i zwiedzanie Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich,

opiekę licencjonowanego pilota,

świadczenia dla 1 opiekuna na każde 10 dzieci,

opłaty klimatyczne,

podatek Vat

Cena nie zawiera:

wszystkiego co nie ujęte w programie,

dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

Kolejność zwiedzania może ulec   zmianie. 

Zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Sztutowie dla dzieci powyżej 13 roku życia.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6366)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6366)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)