Oferta specjalna

INNA KOTLINA KŁODZKA

INNA KOTLINA KŁODZKA
(5 dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA- KŁODZKO

Wyjazd  spod  szkoły wwczesnych godzinach porannych. Przejazd do  Kłodzka-

zwiedzanie Starego Miasta oraz twierdzy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 2 ZŁOTY STOK- LĄDEK ZDRÓJ- BYSTRZYCA KŁODZKA

Śniadanie. Przejazd do Złotego Stoku- zwiedzanie podziemnej trasy turystycznejspływ łodzią oraz Średniowiecznego Parku Techniki. Następnispacer po parku zdrojowymi Starym Mieście w Lądku Zdroju. Przejazd do Bystrzycy Kłodzkiej- zwiedzanie. Obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 3 WAMBIERZYCE- CZERMNA- DUSZNIKI ZDRÓJ

Śniadanie. Przejazd do Wambierzyc- zwiedzanie sanktuarium maryjnego z ruchomą szopką. Przejazd do Czermnej- wizyta w KaplicyCzaszek. Następnie zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 4 KUDOWA ZDRÓJ

Śniadanie. Przejazd do Kudowy Zdroju do parku linowego. Kilkugodzinny pobypodczas, którego dzieci wspinają się po linach, biorą udział w atrakcjach na terenie parku, korzystają z zamków dmuchanych, bungee, trampolin, zorbingu. Powt do ośrodka. Obiadokolacja, nocleg.


D
ZIEŃ 5 WROCŁAW- WARSZAWA

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wrocławia- czas wolny na rynku StaregMiasta. Powt do Warszawy w godzinach wieczornych.

*Możliwość zorganizowania czasu wolnego na posiłek we Wrocławiu

TERMIN do uzgodnienia

Cena zawiera: transport autokarem, oaty drogowe, parkingi, 4 noclegi w ośrodku wczasowym, pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 4 śniadania w ośrodku, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie AXA, lekcje muzealna w twierdzy w Kłodzku, zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej i średniowiecznego Parku Techniki, wizyta w kaplicy Czaszek, pobyt w parku linowym w Kudowie Zdroju, opiekę licencjonowanego pilota, świadczenia dla 1 opiekuna na kde

15 dzieci, oaty klimatyczne, podatek Vat

Cena nie zawiera: wszystkiego co nie ujęte w programie, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Kalkulacja wycieczki na min. 30 osób- mniejszgrupy kalkulowane indywidualnie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)