Oferta specjalna

Białoruś

BIAŁORUŚ
( 5 dni )
Grodno- Szczuczyn – Lida – Nowogródek – Zaosie – Miński – Mir – Nieswież – Kosów Poleski – Kobryń

!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB
!!!Wszystko w cenie!!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  Polska – Grodno - Szczuczyn
Zbiórka uczestników o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Przejazd na granicę z Białorusią. Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie: Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. św. Borysa i Gleba na Kołoży z pięknym widokiem na Niemen, katedra , pałac Batorego, kościół bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej i „dom bez gwoździa, gmach Teatru Dramatycznego. Krótki czas wolny na spacer po wąskich i urokliwych uliczkach Starego Miasta. Dalsza podróż do Szczuczyna- zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich-Lubeckich. OPCJONALNIE: Krótka wizyta w Wasiliszkach- dom rodzinny Czesława Niemena, kościół pw. Św. Piotra i Pawła. Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  Lida – Nowogródek – Zaosie
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Lidy- zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego, gdzie dominuje zamek obronny księcia Giedymina. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie dworku Adama Mickiewicza, ruin zamku Mendoga I, kościoła farnego-miejsca zaślubin króla Władysława Jagiełły i chrztu Adama Mickiewicza. Następnie przejazd do dworku i folwarku w Zaosiu, które były własnością rodu Mickiewiczów. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu w Mińsku. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  Mińsk
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Białorusi. W programie m.in. sobór Ducha Świętego, archikatedra p.w. Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem, Troickie Przedmieście , Troicka Góra z budynkiem opery, Wyspa Łez, Prospekt Niepodległości, panorama miasta. Czas wolny. Powrót do hotelu.
OPCJONALNIE: spektakl w Teatrze Wielkim w Mińsku- opera, balet lub koncert (repertuar zależny od wybranego terminu).  Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  Mir - Nieswież  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie XVI-wiecznego zespołu pałacowo-  parkowego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Nieświeży do najważniejszej rezydencji Radziwiłłów. Przejazd do hotelu w Baranowiczach. Obiadokolacja. Nocleg.       

DZIEŃ 5  Kosów Poleski - Kobryń
Śniadanie. Przejazd do Kosowa Poleskiego- zwiedzanie ruin neogotyckiego zamku oraz Mereczowszczyzny- dworku, którym urodził się Tadeusz Kościuszko. Następnie przejazd do Kobrynia, zwiedzanie dworku Romualda Traugutta. Wyjazd w kierunku granicy białorusko-polskiej.  Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN  do uzgodnienia
CENA od 995 zł grupa 45 osób

Cena zawiera :

- transport : komfortowy autokar z barkiem kawowym, uchylnymi siedzeniami, klimatyzacją, systemem nagłośnieniowym , TV;  opłaty drogowe, parkingi,
- zakwaterowanie: 4 noclegi w w hotelu **/***; pokoje 2-3 osobowe z łazienkami;
- wyżywienie:  4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- usługi przewodnika miejskiego,
- pilot: opieka pilota na całej trasie wycieczki,
- ubezpieczenie: AXA – KL 20 000euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Hundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- Opłaty za wizę białoruską ok. 55 zł
- Opłaty za spektakl w Teatrze Wielkim
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy +2,8%
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego 200 zł
- Opłaty za napoje do obiadokolacji i obiadu

UWAGI:

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5497)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)