Oferta specjalna

Białoruś

BIAŁORUŚ
( 5 dni )
Grodno- Szczuczyn – Lida – Nowogródek – Zaosie – Miński – Mir – Nieswież – Kosów Poleski – Kobryń

!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB
!!!Wszystko w cenie!!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  Polska – Grodno - Szczuczyn
Zbiórka uczestników o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Przejazd na granicę z Białorusią. Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie: Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. św. Borysa i Gleba na Kołoży z pięknym widokiem na Niemen, katedra , pałac Batorego, kościół bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej i „dom bez gwoździa, gmach Teatru Dramatycznego. Krótki czas wolny na spacer po wąskich i urokliwych uliczkach Starego Miasta. Dalsza podróż do Szczuczyna- zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich-Lubeckich. OPCJONALNIE: Krótka wizyta w Wasiliszkach- dom rodzinny Czesława Niemena, kościół pw. Św. Piotra i Pawła. Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  Lida – Nowogródek – Zaosie
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Lidy- zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego, gdzie dominuje zamek obronny księcia Giedymina. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie dworku Adama Mickiewicza, ruin zamku Mendoga I, kościoła farnego-miejsca zaślubin króla Władysława Jagiełły i chrztu Adama Mickiewicza. Następnie przejazd do dworku i folwarku w Zaosiu, które były własnością rodu Mickiewiczów. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu w Mińsku. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  Mińsk
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Białorusi. W programie m.in. sobór Ducha Świętego, archikatedra p.w. Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem, Troickie Przedmieście , Troicka Góra z budynkiem opery, Wyspa Łez, Prospekt Niepodległości, panorama miasta. Czas wolny. Powrót do hotelu.
OPCJONALNIE: spektakl w Teatrze Wielkim w Mińsku- opera, balet lub koncert (repertuar zależny od wybranego terminu).  Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4  Mir - Nieswież  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie XVI-wiecznego zespołu pałacowo-  parkowego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Nieświeży do najważniejszej rezydencji Radziwiłłów. Przejazd do hotelu w Baranowiczach. Obiadokolacja. Nocleg.       

DZIEŃ 5  Kosów Poleski - Kobryń
Śniadanie. Przejazd do Kosowa Poleskiego- zwiedzanie ruin neogotyckiego zamku oraz Mereczowszczyzny- dworku, którym urodził się Tadeusz Kościuszko. Następnie przejazd do Kobrynia, zwiedzanie dworku Romualda Traugutta. Wyjazd w kierunku granicy białorusko-polskiej.  Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN  do uzgodnienia
CENA od 995 zł grupa 45 osób

Cena zawiera :

- transport : komfortowy autokar z barkiem kawowym, uchylnymi siedzeniami, klimatyzacją, systemem nagłośnieniowym , TV;  opłaty drogowe, parkingi,
- zakwaterowanie: 4 noclegi w w hotelu **/***; pokoje 2-3 osobowe z łazienkami;
- wyżywienie:  4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- usługi przewodnika miejskiego,
- pilot: opieka pilota na całej trasie wycieczki,
- ubezpieczenie: AXA – KL 20 000euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Hundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- Opłaty za wizę białoruską ok. 55 zł
- Opłaty za spektakl w Teatrze Wielkim
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy +2,8%
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego 200 zł
- Opłaty za napoje do obiadokolacji i obiadu

UWAGI:

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)