Oferta specjalna

Saksonia

SAKSONIA

 ( 4 dni )

!!! wszystko w cenie !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 Polska – Bad Muskau -Czechy

Zbiórka o godz.0 5.00 w miejscu ustalonym przez organizatora. Odjazd autokaru do Bad Muskau. Spacer po niemieckiej część Parku Mużakowskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W miarę możliwości czasowych  Budziszyn –spacer po „mieście 2 kultur, 17 wież i 1000-letniej tradycji”, gdzie podziwiać będziemy pozostałości murów miejskich z bramami i wieżami, katedrę św. Piotra, ratusz i zamek Ortenburg. Przyjazd do hotelu na terenie Czech przy granicy z Niemcami. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 Drezno Moritzburg

Śniadanie typu bufet. Przejazd do Moritzburga. Zwiedzanie najpiękniejszego pałacyku w Saksonii otoczonego wodą, który swoją nazwę zawdzięcza księciu Maurycemu z dynastii Wettynów.  Przejazd do Drezna. Panoramiczny objazd miasta. Spacer po historycznym centrum Drezna – zwiedzanie m.in. zamek drezdeński / rezydencja Wettynów/, kościoły Hofkirche i Frauenkirche, malowidło ścienne „Orszak książęcy”, Opera Sempera, Zwinger, Nowe Miasto. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 Miśnia – Königstein

Śniadanie typu bufet. Przejazd do Miśni – zwiedzanie najsłynniejszej w Europie wytwórni porcelany. Spacer po Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. Ratusz, katedrę św.św Jana i Donata, zamek Albrechtsburg /z zewnątrz/. Przejazd do Königstein, gdzie zwiedzimy jedną z najcenniejszych pod względem architektonicznym górskich budowli obronnych w Europie - Twierdzę Königstein.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja integracyjna z DJ, nocleg.

DZIEŃ 4   Rydzyna  – Polska

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rydzyna, zwiedzanie z przewodnikiem historycznego miasta oraz obecnie barokowego zamku, którego założycielem był zaufany rycerz Władysława Jagiełły Jan z Rydzyna i Czerniny. Następnie zamek był własnością rodu Leszczyńskich i Sułkowskich. Czas wolny, ewentualnie obiad. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Termin: do uzgodnienia

Cena: od 900 zł

Cena zawiera:
- transport autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)

- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu***  , pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 3 śniadania,  2 obiadokolacje,  1 kolacja integracyjna z DJ,

- opłaty za bilety wstępu, przewodników lokalnych :Przewodnik  w Dreźnie i Miśni, Pałac Moritzburg, Fabryka porcelany w Miśni, Katedra w Miśni, Twierdza Königstein / audioguide/, zamek w Rydzynie oraz przewodnik po zamku i mieście

- opiekę licencjonowanego pilota,

- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€),

-obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy,

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie,

- napoje płatne dodatkowo,

- wszystkiego co nie ujęte w programie


Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie

- dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5523)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)