Oferta specjalna

Transylwania

                       TRANSYLWANIA  9 dni

                       Tatabanya- Arad- Deva- Alba Iulia- Blaj- Bazna-Biertan- Sighisoara- Medias- Sybin- Cluj- Oradea- Budapeszt

                               !!! bez nocnych przejazdów !!!

                                        Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 Polska - Węgry

Zbiórka uczestników w miejscu wyznaczonym przez organizatora o godz. 06:00 rano. Przejazd w stronę granicy ze Słowacją. Przejazd na Węgry. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

 DZIEŃ 2 Arad - Deva

Śniadanie. Przejazd do Aradu. Spacer po mieście będącym jednym z najważniejszych miast cesarskich, gdzie wszechobecny jest styl art nouveau. Przejazd doliną Mureszu do Devy. Obiadokolacja, nocleg. 

 DZIEŃ 3 Deva –Alba  Iulia

Śniadanie. Przejazd do Transylwanii. Pierwszym miastem na trasie jest Alba Iulia – zwiedzamy twierdzę księcia Eugene’a de Savoy, tysiącletnią Katedrę Katolicką oraz Katedrę Prawosławną. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4 Biertan - Sighisora

Śniadanie. Przejazd do Biertan- zwiedzanie największego saskiego kościoła warownego. Następnie przejazd do Sighisoary – najlepiej zachowanego i najpiękniejszego średniowiecznego miasta w tej części Europy. Zwiedzanie kościoła na Wzgórzu, Kościół Mariacki, dom narodzin hrabiego Drakuli oraz Wieża Zegarowa. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5  Medias - Sybin

Śniadanie. Po drodze do Sybina zwiedzanie kościoła Św. Małgorzaty w Medias. Po południu zwiedzanie najważniejszych  zabytków Sybina- największego  miasta w Transylwanii m.in. placu Piata Mare, pałacu Brukenthala . Obiadokolacja. Nocleg.

 DZIEŃ 6 Bazna

Śniadanie . Rano przejażdżka bryczką przez okoliczne wsie do kościoła warownego w Boian. Po południu zwiedzanie  miejscowości Bazna – wycieczka do kościoła warownego. Uroczysta kolacja i program folklorystyczny. Nocleg.

 DZIEŃ 7   Cluj - Oradea

Wycieczka do Klużu (Cluj Napoca) – zwiedzanie położonego w centrum gotyckiego kościoła katolickiego Św. Michała z XIV-XV w. Przejazd do miasta Oradea – spacer po centrum. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8  Oradea - Budapeszt- Tatabania

Śniadanie. Pożegnanie z przewodnikiem i przejazd do Tatabanya.  Po drodze krótkie zwiedzanie stolicy Węgier m.in. zamek królewski, parlament, łaźnie Széchenyiego, Plac Bohaterów. Przejazd do miasta Tatabanya. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 9   Węgry - Polska

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku granicy słowacko- polskiej. Po drodze możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach popołudniowych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia; wjazdy do miast i opłaty drogowe,

- zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 3* klasy turystycznej, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami

- wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji w tym uroczysta kolacja z programem folklorystycznym,

- ubezpieczenie AXA    NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro

- opieka licencjonowanego pilota,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, opłaty klimatycznej. Razem około 60 euro.

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,5% ceny imprezy

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień

- dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie

Uwagi:

 - osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym,

- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów,

- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4443)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)