Oferta specjalna

Białoruś i Rosja 12 dni

BIAŁORUŚ – ROSJA( 12 dni )

Brześć – Mińsk – Orsza – Katyń – Smoleńsk – Moskwa – Miednoje – Ostaszków – Nowogród Wielki – Petersburg – Tallin – Ryga – Wilno – Ponary

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1 WARSZAWA – BARANOWICZE
Zbiórka uczestników o godzinie 05.00 w miejscu ustalonym przez Organizatora. Wyjazd w kierunku granicy z Białorusią, przekroczenie granicy w Brześciu. Zwiedzanie twierdzy Brzeskiej zbudowanej w latach 1833-1842, która służyła nie tylko do celów obronnych, ale także jako więzienie i miejsce kaźni dla opozycji. Od 17.09.1939 do 22.06.1941 stanowiła granicę między Rosja i Trzecią Rzeszą. Przejazd w okolice Baranowicz, obiadokolacja i nocleg w hotelu .

DZIEŃ  2 BARANOWICZE – MIŃSK - ORSZA
Po śniadaniu przejazd do Mińska zwiedzanie m.in. archikatedry jezuickiej Najświętszej Marii Panny, katedry Św. Ducha, Cmentarza Kalwaryjskiego, kościoła św. św. Szymona i Heleny zwanego ,, czerwonym kościołem”, Ślepianki, Biblioteki Narodowej oraz Wyspy Łez. Czas wolny. Przejazd do Orszy, krótkie zwiedzanie miasta, którego historia sięga wczesnego średniowiecza. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  3 KATYŃ – SMOLEŃSK - MOSKWA
Śniadanie. Wyjazd do Katynia, gdzie dopiero 28.07.2000 roku został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny. W kilku zbiorowych mogiłach spoczywa 4412 polskich jeńców z obozu w Kozielsku,  zamordowanych w masowych egzekucjach miedzy 03.04 a 12.05.1940. Następnie przejazd do Smoleńska. Pierwsze wzmianki na temat miasta pochodzą z połowy IX w; krótkie zwiedzanie najciekawszych zabytków. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu wiozącego delegację polską na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Chwila zadumy i refleksji. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg w okolicach Moskwy.

DZIEŃ  4 MOSKWA
Po śniadaniu przejazd do Moskwy, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc miasta. Kreml / Car Puszka i Car Kałakoł,/, Plac Czerwony, mauzoleum Lenina, Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM. Cmentarz Nowodziewiczy, Sobór Smoleński, Cerkiew Uspieńska, Wzgórza Worobiowe - najwyżej położony punkt w Moskwie ze wspaniałym widokiem na miasto. Na wzgórzu znajduje się Uniwersytet Moskiewski. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  5 MIEDNOJE - OSTASZKÓW
Po śniadaniu przejazd do Twer gdzie wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD wymordowano 6300 polskich oficerów, żołnierzy, pograniczników, sędziów. Następnie przejazd do Miednoje gdzie w latach 1999-2000 otwarto Polski Cmentarz, na którym są pochowane ofiary zbrodni w Twerze. Następnie przejazd przez Ostaszków do Nikoła-Pustyń monastyru leżącego na wyspie Stołobnij na jeziorze Seliger, gdzie mieścił się obóz dla polskich jeńców wojennych, z którego 1940 roku byli wywożeni i mordowni przez NKWD. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 NOWOGRÓD WIELKI – CARSKIE SIOŁO - PETERSBURG
Po śniadaniu przejazd do Nowogrodu Wielkiego, zwiedzanie Kremla i Soboru Św. Zofii. Następnie przejazd do Carskiego Sioła zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu, Bursztynowej Komnaty i ogrodów. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

DZIEŃ  7 SANKT PETERSBURG
Śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Sankt Petersburga m.in. Pałacu Zimowego, twierdzy Pietropawłowskiej, Katedry Piotra i Pawła, Newskiego Prospektu oraz symboli miasta -Krążownika Aurora i Miedzianego Jeźdźca. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych wieczorem po kolacji przejażdżka po Newie i kanałach / dodatkowo płatna/.

DZIEŃ  8 PETERHOF - TALLIN
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu wspaniałego pałacu wybudowanego dla Piotra I w latach 1714-1721. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniały park w stylu francuskim i angielskim, przedzielony Wielka kaskadą z 37 posagami, 64 fontannami i 142 wodotryskami. Następnie przejazd do Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  9 TALLIN - RYGA
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym stolicy Estonii, m.in. Wzgórze Toompea, na którym znajduje się gotycka katedra najświętszej Marii Panny oraz fortyfikacje z XII i XIV wieku. Następnie zwiedzanie starówki wpisanej w 2002 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO m.in. kościół św. Mikołaja, kościół św. św. Piotra i Pawła, wieża gotycka, ratusz, baszty i bramy / Gruba Małgorzata i Brama Morska/. Czas wolny. Przejazd do Rygi, obiadokolacja, nocleg..

DZIEŃ  10 RYGA – SZAWLE - WILNO
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem m.in. Katedra Św. Jakuba, Sobór Narodzenia pańskiego / największa prawosławna cerkiew w krajach nadbałtyckich /, zamek – obecna siedziba prezydenta, Ratusz, fragmenty murów obronnych, Mała i Wielka Gildia, Trzej Bracia, Dom bractwa Czarnogłowych. Czas wolny. Przejazd do Szawli, miejsca gdzie na wzgórzu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy krzyży, stawianych przez wiernych w różnych intencjach. Następnie przejazd do Wilna, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ  11 WILNO
Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem m.in. Cmentarza na Rossie, Ostrej Bramy, katedry, Uniwersytetu, kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, wzgórza krzyży. Czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  12 PONARY-WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Ponar zwanych,, Wileńską Golgotą’, w tamtejszych lasach w latach 1941-1944 zamordowano około 100 tysięcy osób. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN  do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport autokarem  (klimatyzacja, video, WC, barek, uchylne siedzenia).
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie i wyżywienie dla 2 kierowców
- 11 noclegów, hotele **/*** , pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- 11 śniadań i 11 gorących obiadokolacji w hotelach,
- ubezpieczenie UNIQA (NNW 2000 euro, KL 10000 euro, Bagaż 200 euro)
- opiekę licencjonowanego pilota B.P. Api Travel.
-  opiekę duchową księdza
- opłaty klimatyczne
- podatek   VAT

Cena nie zawiera:

-Dopłaty do pokoju 1 osobowego 900 zł /na potwierdzenie/

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +10 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

-Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług miejscowych przewodników ok. 150 euro

-Opłaty za wizę białoruską ok. 100 zł

-Opłaty za wizę rosyjską ok.300 zł

-Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,8%

-Ubezpieczenia od chorób przewlekłych /3 euro za dzień/

Uwagi:

-Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
-Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)