Oferta specjalna

Włochy 8 Dni

WŁOCHY(8 dni)

Monte Berico – Montichiari – Orvieto – Rzym – Mentorella – Asyż - Siena

  !!! bez nocnych przejazdów !!!

Codziennie Msza Święta

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  POLSKA - TARVISIO
Zbiórka uczestników o godz. 05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy i Austrię, malowniczą trasą alpejską do hotelu we Włoszech. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  MONTE BERICO - MONTICHIARA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do malowniczo położonego Sanktuarium Matki Bożej  na wzgórzu Berico. Tu  ubogiej Vincenzi Pasini dwukrotnie w latach 1426 i 1428 kiedy w okolicach szalała dżuma, ukazała się Matka Boska. Poprosiła o wybudowanie sanktuarium na wzgórzu. Niestety ani mieszkańcy ani władze kościelne nie od razu uwierzyły słowom Vincenzi Pasini. Dopiero kiedy choroba się wzmogła, zaczęto prace przy budowie kościoła, który najpierw powierzono zakonowi św. Brygidy, a następnie przeszedł pod opiekę serwitów. Następnie przejazd do Montichiari, gdzie w latach czterdziestych XX w kilkakrotnie Pierinie Gilli, ukazała się Matka Boska, nawiązując do objawień z Fatimy. Matka Boska z Montichiari, nazywana jest Różą Mistyczną, w swoich objawieniach nawiązywała do symboliki trzech róż i trzech mieczy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 DZIEŃ 3  ORVIETO – ok. RZYMU
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Orvieto miasta Cudu Eucharystycznego, związanego z obchodami Bożego Ciała, zwiedzanie katedry ze wspaniałymi freskami Signorellego. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4/5  RZYM
Śniadania w hotelu, przejazd do Rzymu, udział w zaplanowanych uroczystościach Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, w związku z obchodami 1050  rocznicy Chrztu Polski. Rok 2016 został ogłoszony przez papieża Franciszka Rokiem Świętym, w związku z tym istnieje możliwość przejścia przez Święte Drzwi w bazylice św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Boskiej Większej. Podczas pobytu w Rzymie zwiedzimy również Rzym antyczny; Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon oraz Kapitol, Plac Wenecki, Piazza Navaona, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Obiadokolacje w hotelu.

DZIEŃ  6  MENTORELLA -  ASYŻ
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorella, miejsca w którym modlił się i wypoczywał św. Jan Paweł II . Tu w II w n.e nastąpiło nawrócenie św. Eustachego, a w IV w cesarz Konstantyn kazał wznieść bazylikę. Następnie przejazd do Asyżu, zwiedzanie bazyliki Dolnej i Górnej św. Franciszka, bazyliki św. Klary, przejazd do Santa Maria degli Angeli, w tamtejszej bazylice znajduje się Ogród Różany i Porcjuncula. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  7 SIENA
Po śniadaniu przejazd do Sieny, zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym miasta Świętej Katarzyny m.in. Kościoła San Domenico, Katedry, Piazza del Campo, dzielnicy Gęsi. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Tarvisio, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8  POLSKA
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wyjazd w drogę powrotna do kraju. Po drodze postój na gorący posiłek we własnym zakresie.  Powrót na miejsce zbiórki około godz. 24(w zależności od miejsca przyjazdu godzina może się różnić).

Termin do uzgodnienia
Cena kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- wjazdy autokaru do miast Rzym – obwodnica, Orvieto, Asyż, Siena
- zakwaterowanie: 7 noclegów w  hotelach**/*** klasy turystycznej,  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 6 śniadań wzmocnionych, 1 lunch packet, 7 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 400 zł

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +10 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

- opłat za realizację programu około 100 euro. / wstępy, przewodnicy, opłaty klimatyczne, zestawy Tour Guide/

- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,5% ceny.

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

- opłaty za napoje do obiadokolacji

- wszystkiego co nie ujęte w programie.

Uwagi:

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Uwaga (zgodnie z zarządzeniem włoskim z dn. 01.04.00) zwiedzanie Rzymu odbywa się bez autokaru. Wjazd autokaru do miasta strefa ZTL 1 to koszt około 180 euro za dzień, pozwolenie dzienne i około 200 euro pozwolenie nocne

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)