Oferta specjalna

Włochy Pólnocne 7 Dni

WŁOCHY PÓŁNOCNE (7 dni)
Monte Berico – Montichiara – Certosa di Pavia – Castelnuovo Don Bosco – Turyn – Oropa – Werona – Madonna Della Corona - Padwa

!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ 1  WARSZAWA – TARVISIO

Zbiórka uczestników o godz. 05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd do hotelu w Tarvisio, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 DZIEŃ 2  MONTE BERICO - MONTICHIARA

Śniadanie w hotelu. Przejazd do malowniczo położonego Sanktuarium matki Bożej  na wzgórzu Berico. Tu ubogiej Vincenzi Pasini dwukrotnie w latach 1426 i 1428 kiedy w okolicach szalała dżuma, ukazała się Matka Boska. Poprosiła o wybudowanie sanktuarium na wzgórzu. Niestety ani mieszkańcy ani władze kościelne nie od razu uwierzyły słowom Vincenzi Pasini. Dopiero kiedy choroba się wzmogła, zaczęto prace przy budowie kościoła, który najpierw powierzono zakonowi św. Brygidy, a następnie przeszedł pod opiekę serwitów. Następnie przejazd do Montichiari, gdzie w latach czterdziestych XX w kilkakrotnie Pierinie Gilli, ukazała się Matka Boska, nawiązując do objawień z Fatimy. Matka Boska z Montichiari, nazywana jest Różą Mistyczną, w swoich objawieniach nawiązywała do symboliki trzech róż i trzech mieczy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  CERTOSA DI PAVIA – CASTELNUOVO DON BOSCO

Po śniadaniu przejazd do Certosa di Pavia, jest to zespół klasztorny założony w XIV w dla zakonu kartuzów. Zwiedzanie kościoła Santa Maria delle Grazie oraz muzeum. Następnie przejazd do Castelnuovo don Bosco, miejscowości w której urodził się św. Jan Bosko. Zwiedzanie miejscowości oraz bazyliki, która została wybudowana niedaleko domu rodzinnego św. Jana Bosko. Bazylikę w latach 80 odwiedził św. Jan Paweł II i podarował Jej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  TURYN

Śniadanie w hotelu, przejazd do Turynu, zwiedzanie Katedry,  Muzeum Katedralnego, Bazyliki Corpus Domini, przejazd do Parco Valentino, w którym znajduje się skansen  piemoncki. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 OROPA – WERONA

Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Oropa, położonego w malowniczej dolinie alpejskiej niedaleko Bielli.  IV w przywieziono tu drewnianą figurkę Maryi, najprawdopodobniej wykonana przez św. Łukasza Ewangelistę i ustawiono w małej wnęce skalnej. Obecnie znajduje się tu tzw. Bazylika Stara wybudowana w średniowieczu oraz Bazylika Górna z przełomu XIX i XX w. Następnie przejazd do Werony, zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym najciekawszych zakątków miasta m.in. Areny, Domu Julii, placu Maffei i placu Erbe. Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6  MADONNA DELLA CORONA - PADWA

Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Madonna Della Corona, które jak orle gniazdo przyczepione jest do skały Monte Baldo. Do sanktuarium prowadzi ścieżka przy której znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, do pokonania ogromna ilość schodów, ale widoki jakie temu towarzyszą oraz samo sanktuarium warte jest takiego wysiłku. Sanktuarium odwiedził w 1988 roku św. Jan Paweł II.
Następnie przejazd do Padwy, zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

DZIEŃ 7   WARSZAWA

Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Przejazd przez Alpy, Wiedeń i Czechy do Polski. Po drodze postój na gorący posiłek płatny we własnym zakresie. Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

Termin do uzgodnienia
Cena kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:
- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- wjazdy autokaru do miast Turyn, Werona
- zakwaterowanie: 6  noclegów w  hotelach**/***  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 5 śniadań wzmocnionych, 1 lunch packet, 6 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 350 zł
- opłat za przewodników lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty klimatyczne. Razem około 50 euro
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,5% ceny.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.


LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6085)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)