Oferta specjalna

Czechy - klasztory i sanktuaria

CZECHY- klasztory i sanktuaria ( 6 dni )

Svaty kopecek – Ołomuniec – Velehrad – Rajhrad – Brno – Trebic – Pribram – Praga – Kutna Hora – Hradec Kralove – Czermna - Wambierzyce

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – SVATY KOPECEK – OŁOMUNIEC - BRNO
Zbiórka uczestników o godzinie 05.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – czeskiej. Przyjazd do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu. Bazylika została wybudowana w miejscu, w którym jak głosi legenda ukazała się Matka Boska. Św. papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Czechach nadał jej rangę bazyliki mniejszej. Następnie przejazd do Ołomuńca, zwiedzanie zabytkowej starówki, wpisanej na światową listę UNESCO, kolumna morowa, w której wnętrzu znajduje się kaplica, wspaniała katedra czy barokowe fontanny to tylko niektóre perełki dawnej stolicy Moraw. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 2  BRNO – VELEHRAD - RAJHRAD
Po śniadaniu przejazd do Morawskiego Betlejem – kolebki chrześcijaństwa Słowian Velehradu. W 2013 roku minęło 1150 lat od przybycia tu Cyryla i Metodego. Klasztor z XIII w i Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Cyryla i Metodego to najważniejsze zabytki tego miejsca. Następnie przejazd do Rajhradu, gdzie znajduje się klasztor benedyktynów i wspaniałe Muzeum Piśmiennictwa na Morawach. W bibliotece muzealnej znajduje się ponad 20000 tys. ksiąg oprawionych w skórę i spiętych klamrami. Przejazd do Brna, spacer po starówce, zwiedzanie m.in. katedry św. Piotra i Pawła oraz zamku Spielberg. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  TREBIC – PRIBRAM - PRAGA
Po śniadaniu przejazd do Trebic, spacer po zabytkowym mieście, którego najcenniejszym zabytkiem jest Bazylika św. Prokopa, wybudowana w miejscu  dawnego klasztoru benedyktynów. Romańską Kryptę z gotyckim sklepieniem podtrzymuje 50 kolumn o różnych kapitelach. Następnie przejazd do Pribram , miasteczka położonego u stóp Świętej Góry / Svata Hora/, określanej mianem ,, duchowego serca Czech”. Od wieków cudowna Figurka Maryi przyciąga rzesze pielgrzymów z całego świata. Przejazd do hotelu w okolicach Pragi, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  PRAGA
Po śniadaniu przejazd do Pragi, zwiedzanie m.in. Hradczan z katedra św. wita, Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny, bazyliki i klasztoru św. Jerzego, pałacu królewskiego, następnie Mała Strana z kościołem św. Mikołaja, Most Karola, starówka z Ratuszem, Rynkiem Staromiejskim, baszta Prochową, Uniwersytetem Karola i pałacem Wacława. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 5 KUTNA HORA – HRADEC KRALOWE
Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, zwiedzanie kościoła św. Barbary, którego budowę rozpoczęto w 1388 r, a zakończono w 1558. Jest to najważniejszy zabytek miasta wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Hradec Kralove, zwiedzanie zabytkowej części miasta, z gotycka katedra św. Ducha, we wnętrzu której znajduje się najstarsza w Czechach cynowa chrzcielnica oraz przepiękny ołtarz barokowy. Kaplica św. Klemensa, synagoga, zabytkowe domy, pomniki i fontanny to skarby tego miasta, które każdy powinien zobaczyć. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Kudowy.

DZIEŃ 6  CZERMNA – WAMBIERZYCE - WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Kaplicy Czaszek w Czermnej, jedynego takiego zabytku sakralnego na świecie. Następnie Wambierzyce, zwiedzanie sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Sanktuarium stoi w miejscu , w którym w 1218 roku umieszczono drewniana figurkę Matki Boskiej, a ociemniały Jan z Rzeszowa modląc się odzyskał wzrok. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- opłatę klimatyczną
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych i biletów wstępu

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień

- dopłata do pokoju 1 osobowego – 350 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)