Oferta specjalna

Litwa - Śladami św. Jana Pawła II

LITWA ( 6 dni )

śladami św. Jana Pawła II 
Piwoszuny- Troki – Wilno – Szawle – Kalwaria Żmudzka – Palanga – Szydłowo – Cytowiany – Kowno – Pożajscie – Marijampole – Studzieniczna

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA –PIWOSZUNY- TROKI -WILNO
Zbiórka uczestników o godzinie 04.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – litewskiej. Przyjazd do Piwoszun, zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych. Obraz został ukoronowany w roku 1988 koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. Następnie przejazd do Trok, do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym znajduje się najstarszy na Litwie wizerunek Matki Bożej ukoronowany koronami papieskimi w 1718 roku. Krótki czas wolny.
Przejazd do hotelu w Wilnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  WILNO
Po śniadaniu zwiedzanie starówki min. Kaplicy Ostrobramskiej w której 04.09.1993 modlił się papież Jan Paweł II, kościoła Św. Teresy, Uniwersytetu, katedry wileńskiej, cmentarz na Rossie. Przejazd do tzw. Kalwarii Wileńskiej, gdzie w XVII w została zbudowana Droga Krzyżowa. W kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża znajdują się relikwie z cząstką drzewa Krzyża Chrystusowego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  SZAWLE- KALWARIA ŻMUDZKA- PALANGA
Po śniadaniu przejazd do Szawli, zwiedzanie katedry Św. Apostołów Piotra i Pawła, następnie przejazd na Górę Krzyży na której papież Jan Paweł II 07.09.2013 odprawił uroczystą Mszę Świętą.  Pierwszy krzyż w tym miejscu pojawił się po upadku Powstania Listopadowego. Obecnie znajduje się tam ponad 60 tys. różnej wielkości krzyży, w tym krzyż podarowany przez papieża Jana Pawła II. Przejazd do Kalwarii Żmudzkiej do bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem przywieziony tu w XVII w, a ukoronowany w roku 2006 przez papieża Benedykta XVI koronami papieskimi. W 1639 roku w kalwarii Żmudzkiej powstała pierwsza na Litwie Droga Krzyżowa, którą tworzyło dwadzieścia kapliczek rozmieszczonych na wzgórzach. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  SZYDŁOWO -CYTOWIANY -KOWNO
Po śniadaniu przejazd do Szydłowa, zwiedzanie bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz kaplicy Objawień, tu w roku 1608 pasterzom ukazała się Matka Boska. 07.09.1993 w tym miejscu modlił się papież Jan Paweł II, a niedawno wzniesiono Jego pomnik. Następnie przejazd do Cytowian do jednego z najciekawszych i największych  kompleksów architektury sakralnej na Litwie. Znajduje się tu kościół najświętszej Marii Panny,  dziedziniec z Drogą Krzyżową oraz Kaplica Świętych Schodów, wybudowana na kształt bazyliki na Lateranie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 POŻAJŚCIE- KOWNO -MARIJAMPOLE
Po śniadaniu zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego w Pożajściu, ufundowanego przez kanclerz wielkiego litewskiego Krzysztofa Kazimierza Paca. Następnie zwiedzanie starówki w Kownie szlakiem wielkiego pisarza Adama Mickiewicza, zwiedzanie bazyliki archikatedralnej świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przejazd do Marijanpola do bazyliki Św. Michała Archanioła, gdzie spoczywają doczesne szczątki bł. Jerzego Matulewicza. Beatyfikował Go w roku 1987 papież Jan Paweł II. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg na terenie Polski.

DZIEŃ 6  STUDZIENICZNA- WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do sanktuarium Matki Boskiej Studzienicznej, w którym 09.06.1999 roku modlił się papież Jan Paweł II. Powrót do Warszawy w godzinach popołudniowych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- opłatę klimatyczną
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych i biletów wstępu

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 300 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)