Oferta specjalna

Niemcy - Śladami papieża Benedykta XVI

NIEMCY- śladami papieża Benedykta XVI  (6 dni)

Bolesławiec – Drezno – Regensburg – Freising – Monachium – Altotting – Marktl – Burghausen – Tittmoning – Wiedeń – Ołomuniec – Svaty Kopecek

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – BOLESŁAWIEC OK. DREZNA
Zbiórka uczestników o godzinie 05.30 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – niemieckiej. Przyjazd do Bolesławca, zwiedzanie starówki oraz bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowanej najprawdopodobniej w miejscu kościoła św. Doroty. Od 01.09.1956 roku posługę kapłańską sprawował tu ks. Karol Wojtyłła, w 2012 roku kościół został wyniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Drezna.

DZIEŃ 2  DREZNO - REGENSBURG
Po śniadaniu przejazd do Drezna, spacer po mieście, w którym do naszych czasów zachowało się niewiele ze starej historycznej zabudowy. Zwiedzanie m.in. kościoła św. Trójcy, zamku i rokokowego zespołu pałacowego Zwinger. Przejazd do Regensburga zwiedzanie największego w Niemczech średniowiecznego starego miasta, wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO. W bardzo dobrym stanie zachowały się wieże rodowe, kamienny most, katedra, ratusz oraz Porta Pretoria, zabytek pamiętający czasy rzymskie.  Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  FREISING - MONACHIUM
Po śniadaniu przejazd do Freising, spacer po jednym z najstarszych bawarskich miast, w którym papież Benedykt XVI przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przejazd do Monachium, zwiedzanie z przewodnikiem min. Marienplatz, Katedry Najświętszej Marii Panny wybudowanej w XV w, Alter Hof – dawnej rezydencji Ludwika IV Bawarskiego, Nowego Ratusza oraz Ogrodu Angielskiego, największego na świecie śródmiejskiego parku. Przejazd do Hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  ALTOLLING – MARKTL – BURGHAUSEN - TITTMONING
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie miejsc związanych z dzieciństwem i młodością papieża Benedykta XVI. Altolling jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Bawarii, z Sanktuarium Maryjnym Matki bożej Królowej Bawarii, Marktel miejsce urodzenia papieża Benedykta XVI, Burghausen miasteczko z najprawdopodobniej najdłuższym zamkiem w Europie. Tittmoning tu papież spędził swoje dzieciństwo, a w Traunstein uczęszczał do miejscowego gimnazjum, a w roku 1944 został wcielony do tamtejszej jednostki wojskowej. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 WIEDEŃ – OK. BRNA
Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie z przewodnikiem starówki ze wspaniałą Katedrą, Hofburgiem, Operą. Wjazd na wzgórze Kahlenberg, z którego rozciąga się wspaniały widok na stolicę Austrii i gdzie znajduje się kościół z mini muzeum poświęcony zwycięstwu Jana III Sobieskiego nad Turkami. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 6  OŁOMUNIEC – SVATY KOPECEK – WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu. Bazylika została wybudowana w miejscu, w którym jak głosi legenda ukazała się Matka Boska. Św. papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Czechach nadał jej rangę bazyliki mniejszej. Następnie przejazd do Ołomuńca, zwiedzanie zabytkowej starówki, wpisanej na światową listę UNESCO, Kolumna Morowa, w której wnętrzu znajduje się kaplica, wspaniała katedra czy barokowe fontanny to tylko niektóre perełki dawnej stolicy Moraw. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych, biletów wstępu, opłat klimatycznych. Razem około 55 euro

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

- napojów do obiadokolacji

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień

- dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)