Oferta specjalna

Sanktuaria Francji

SANKTUARIA  FRANCJI (11 dni)

Banneux- Paryż- Lisieux- Lourdes- Carcasson- La Salette- Ars- Monachium- Altotting- Wiedeń- Svaty Kopecek

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ  1 WARSZAWA – ESSEN
Zbiórka uczestników o godzinie 05.00 w miejscu ustalonym przez Organizatora. Wyjazd w kierunku granicy z Niemcami, po drodze postój na gorący posiłek we własnym zakresie. Przyjazd do hotelu w okolicach Essen, nocleg.

DZIEŃ  2  BANNEUX - PARYŻ
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux, niewielkiej miejscowości w Belgii, gdzie dokładnie w 70 rocznicę objawień w Lourdes, 11 letniej dziewczynce ukazała się Matka Boska. Zwiedzanie sanktuarium. Następnie przejazd do hotelu w okolicach Paryża, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  3 PARYŻ
Śniadanie. Wyjazd do Paryża, zwiedzanie z przewodnikiem min. Kaplicy Cudownego Medalika, Wyspa Cite i jej najbliższe okolice / św. Kaplica, katedra Notre Dame/ Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Wieża Eiffla / w zależności od możliwości czasowych wjazd na wieżę/. Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ  4 LISIEUX- NANTES
Po śniadaniu przejazd do Lisieux jednego z najważniejszych sanktuariów we Francji. Tu urodziła się święta Teresa do Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza . Zwiedzanie sanktuarium, czas wolny. Przejazd do Nantes miasta spokoju, magnolii i zieleni, krótki spacer malowniczymi uliczkami miasta. Do najważniejszych zabytków należą Katedra św. Piotra i Pawła oraz zamek książąt Bretanii. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

DZIEŃ  5 LOURDES
Po śniadaniu przejazd do Lourdes jednego z najważniejszych Sanktuariów Maryjnych na świecie. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, możliwość uczestnictwa w wieczornej procesji ze świecami.

DZIEŃ 6 LOURDES
Po śniadaniu program religijny w Lourds, Msza Święta, Droga Krzyżowa, możliwość uczestnictwa w procesji dla niepełnosprawnych oraz skorzystania z basenów. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  7 CARCASSON- LA SALETTE
Śniadanie, przejazd do Carcassone, gdzie główną atrakcją są fortyfikacje z podwójnym pasem wałów obronnych. Wewnętrzny pierścień został wzniesiony przez Wizygotów w VI w. Spacer po mieście wpisanym na Światową Listę UNESCO. Następnie przejazd do La Salette, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość uczestnictwa w wieczornym nabożeństwie ze świecami.

DZIEŃ  8 LA SALETTE- ARS
Śniadanie. Program religijny, zwiedzanie sanktuarium Matki Boskiej, czas wolny. Przejazd do Ars, zwiedzanie kościoła w którym pochowany został Jan Maria Vianney, patron proboszczów. Przejazd do hotelu w okolicach Lyonu, nocleg.

DZIEŃ  9 MONACHIUM
Śniadanie. Przejazd do Monachium, zwiedzanie z przewodnikiem m.in. starówki z Nowym Ratuszem oraz katedry Najświętszej Marii Panny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  10 ALTOTTING -ok. BRNA
Śniadanie. Przejazd do Altotting zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bawarii, jednego z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych Sanktuariów Maryjnych w Niemczech. Następnie przejazd do hotelu w Czechach, obiadokolacja, nocleg. Jeśli czas pozwoli krótka wizyta na wzgórzu Kahlenbegr w Wiedniu. Wspaniała panorama miasta oraz zwiedzanie kościoła i mini muzeum związanego z Odsieczą Wiedeńską

DZIEŃ  11 SVATY KOPECEK-  WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd na Święte Wzgórze oddalone o kilka kilometrów od Ołomuńca – dawnej stolicy Moraw. Zwiedzanie wspaniałego barokowego kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, miejsce to jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych Sanktuariów Maryjnych w Czechach. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN  do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport autokarem  (klimatyzacja, video, WC, barek, uchylne siedzenia).
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie i wyżywienie dla 2 kierowców
- 10 noclegów, hotele **/*** , pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- 10 śniadań i 8 gorących obiadokolacji w hotelach,
- ubezpieczenie UNIQA (NNW 2000 euro, KL 10000 euro, Bagaż 200 euro)
- opiekę licencjonowanego pilota B.P. Api Travel.
-  opiekę duchową księdza
- opłaty klimatyczne
- podatek   VAT

Cena nie zawiera:

-Dopłaty do pokoju 1 osobowego 900 zł na zapytanie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +10 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

-Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług miejscowych przewodników ok. 50 euro

-Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,8%

-Ubezpieczenia od chorób przewlekłych /3 euro za dzień/

UWAGI:

-Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
-Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)