Oferta specjalna

Sanktuarium Maryjne Słowenia-Chorwacja

SANKTUARIA MARYJNE Słowenia i Chorwacja (8 dni)

Maribor- Ptujska Gora- Bled- Brezje- Lubljana - Postojnska Jama- Predjama- Porec –Pula – Rijeka- Trsat- Zagrzeb- Marija Bistrica

!!! bez nocnych przejazdów !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ 1  WARSZAWA – SŁOWENIA
Zbiórka uczestników o godz. 06:00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy, Austrię na Słowenię. Po drodze postój na ciepły posiłek płatny we własnym zakresie. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 MARIBOR- PTUJSKA GORA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Mariboru. Spacer po mieście. W programie m.in. katedra pw. Św. Jana Chrzciciela, kościół franciszkanów, późnogotycki ratusz miejski, gmach uniwersytetu. Krótki czas wolny. Przejazd do Ptujskiej Gory- jednego z najważniejszych słoweńskich sanktuariów Maryjnych, którego początki sięgają XIV w. Zwiedzanie kościoła Marii Dziewicy znanego z cudownego obrazu Miłosiernej Marii Dziewicy z Dzieciątkiem.  Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3   BLED- BREZJE- LJUBLJANA
Po śniadaniu przejazd do Bledu- rejs łódkami na wysepkę na jeziorze: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, do którego pielgrzymowano od czasów średniowiecza. Przejazd do Brezje- „słoweńskiej Częstochowy”, gdzie znajduje się bazylika mniejsza Marii Dziewicy, którą odwiedził papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki na Słowenię. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z XV w., gdzie stał kościółek św. Vida. W XIX w. w kościele umieszczono cudowny obraz Matki Bożej, który przyciągał tłumy wiernych.  Przejazd do stolicy Słowenii. Zwiedzanie Lubljany m.in.: Park Tivoli, Rynek, Ratusz, Smoczy Most, Stare Miasto, wjazd kolejką wąskotorową na Wzgórze Zamkowe, barokowa Katedra św. Mikołaja, którą w roku 1996 odwiedził papież Jan Paweł II. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  POSTOJNSKA JAMA- PREDJAMA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Postojnskiej  Jamy- największej atrakcji przyrodniczej w Słowenii będącej jednocześnie jedną z największych jaskiń krasowych w Europie z dwudziestoma kilometrami korytarzy. Następnie zwiedzanie zamku Predjama, w którym według legendy ukrył się „słoweński król rabusiów” Erazam. Zamek został wbudowany w klif o 123-metrowej wysokości.
Przejazd  do hotelu w Chorwacji. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 POREC- PULA
Po śniadaniu przejazd do Poreca. Krótki spacer po mieści ze zwiedzaniem bazyliki św. Eufrazjusza, jednej z ja lepiej zachowanych bazylik bizantyjskich mozaikami przedstawiającymi sceny z życia Najświętszej Maryi Panny i Jej Syna. Następnie przejazd do Puli. Zwiedzanie m.in.: rzymskich budowli- amfiteatru, forum ,Świątyni Augusta, Łuku Sergiusza, Bramy Herkulesa, ponadto Katedry Wniebowzięcia NMP, kaplicy Santa Maria Formosa. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.,

DZIEŃ 6  RIJEKA-TRSAT
Po śniadaniu spacer po Rijece połączony ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków: kościoła NMP (średniowieczny; przebudowany w stylu barokowym), zespołu klasztornego Augustianów z barokowym kościołem Świętego Hieronima, ratuszem, cerkwią Świętego Mikołaja (XVIII w.). Następnie przejazd na wzgórze Trsat, gdzie według legendy przez kilka miesięcy znajdował się Dom Świętej Rodziny, zanim aniołowie przenieśli go do Loreto we Włoszech; zwiedzanie kościoła Matki Bożej Trsatskiej, do którego z prywatną wizytą przybył również Jan Paweł II. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7   ZAGRZEB- MARIJA BISTRICA
Śniadanie. Zwiedzanie Zagrzebia- stolicy Chorwacji z przewodnikiem lokalnym m.in. Stare Miasto, Katedra Wniebowzięcia NMP (dawniej Świętego Stefana), Plac Króla Tomisława, Katedry św. Marka, Placu Jelacicia, Rynek Dolac. Krótki czas wolny. Przejazd do Najważniejszego sanktuarium maryjnego w Chorwacji- Mariji Bistricy, w którym znajduje się cudowny obraz Czarnej Madonny z Dzieciątkiem. Przejazd do hotelu w Czechach, obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 8 CZECHY-WARSZAWA
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd do Warszawy w późnych  godzinach popołudniowych.

Termin do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 7  noclegów w  hotelach**/***  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 7 śniadań wzmocnionych, 7 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 350 zł(za potwierdzeniem w biurze)

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +10 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

- opłat za przewodników lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie. Razem około 65 euro

- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny.

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

- opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3  osobowych

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)