Oferta specjalna

Włochy 10 dni - Święci półwyspu apenińskiego

WŁOCHY
(10 dni)
Święci Półwyspu Apenińskiego

Padwa – Bolonia – Asyż – Norcia – Casca -  Rzym – Pietrelcina _ Piano Romana – San Giovanni Rotondo – Monte San Angelo – Manopello – Loreto -  Siena
!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB
Codziennie Msza Święta

RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ 1  WARSZAWA - TARVISIO

Zbiórka uczestników o godz. 05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy i Austrię, malowniczą trasą alpejską do hotelu we Włoszech. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  PADWA

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Padwy miasta św. Antoniego, zwiedzanie m.in. bazyliki, z kaplicą w której znajdują się doczesne szczątki świętego, kaplicy Relikwii i kaplicy Polskiej.  Przejazd do hotelu w okolicach Asyżu, obiadokolacja, nocleg.

 DZIEŃ 3  ASYŻ – NORCIA - CASCIA

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Asyżu, miasta św. Franciszka, zwiedzanie bazyliki dolnej i Górnej, spacer malowniczymi do miejsca gdzie mieszkał św. Franciszek, a dziś stoi pomnik Jego rodziców, zwiedzanie bazylik św. Klary. Przejazd do Santa Maria degli Angeli, zwiedzanie bazyliki, w której znajduje się Porcjuncula i Ogród Różany. Następnie przejazd do Norci, miasta w którym urodził się św. Benedykt i Jego siostra św. Scholastyka. Przejazd do Casci, miasta św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Zwiedzanie Sanktuarium, w którym spoczywa zabalsamowane ciało św. Rity. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4/5  RZYM

Śniadania w hotelu, przejazd do Rzymu, udział w zaplanowanych uroczystościach Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, w związku z obchodami 1050  rocznicy Chrztu Polski. Rok 2016 został ogłoszony przez papieża Franciszka Rokiem Świętym, w związku z tym istnieje możliwość przejścia przez Święte Drzwi w bazylice św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Boskiej Większej. Podczas pobytu w Rzymie zwiedzimy również Rzym antyczny; Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon oraz Kapitol, Plac Wenecki, Piazza Navaona, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Obiadokolacje w hotelu.

DZIEŃ  6  PIERTALCINA – PIANO ROMANA

Po śniadaniu przejazd do Piertrelciny, gdzie urodził się u w latach młodości pracował św. Ojciec Pio. Zwiedzanie miejsc związanych ze świętym. Następnie przejazd do Piano Romana, gdzie Ojciec Pio spędzał dzieciństwo, pomagając rodzicom w pracach gospodarczych, tu też otrzymał pierwsze stygmaty. Przejazd do san Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  7  SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO

Po śniadaniu zwiedzanie San Giovanni Rotondo, miejsca w którym przez długie lata pracował św. Ojciec Pio i gdzie został pochowany. Dawna i nowa bazylika, droga Krzyżowa oraz Szpital Ulgi w Cierpieniu to najważniejsze miejsca w san Giovanni rotundo. Po południu przejazd do Monte San Angelo, gdzie znajduje się jedyny na świecie kościół nie konsekrowany przez człowieka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  8  MANOPELLO – LORETO

Po śniadaniu przejazd do Manopello, niewielkiej miejscowości, w której znajduje się Sanktuarium Świętego Oblicza, przechowujące w swoim wnętrzu chustę z obliczem Jezusa, uważaną za Chustę Świętej Weroniki, nazywaną Całunem z Manopello. Następnie przejazd do Loreto, zwiedzanie bazyliki, w której znajduje się Święty Dom Madonny, w którym Maryja urodziła się, mieszkała, doświadczyła zwiastowania i w którym w dzieciństwie mieszkał Jezus. Pod koniec XIII w Dom został przywieziony do Loreto przez rodzinę Angeli, która uchroniła go przed zniszczeniem przez Turków. Chwila zadumy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9  SIENA
Po śniadaniu przejazd do Sieny, miasta św. Katarzyny współpatronki Włoch. Zwiedzanie m.in. bazylik św. Dominika, w której znajdują się relikwie św. Katarzyny, spacer przez dzielnicę Gęsi, w której się urodziła i mieszkała, zwiedzanie katedry i Piazza del Campo. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10  WARSZAWA
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wyjazd w drogę powrotna do kraju. Po drodze postój na gorący posiłek we własnym zakresie.  Powrót do Warszawy około godz. 24.

Termin do uzgodnienia
Cena kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:
- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- wjazdy autokaru do miast Rzym – obwodnica, Asyż, Siena
- zakwaterowanie: 9  noclegów w  hotelach**/*** klasy turystycznej,  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 8 śniadań wzmocnionych, 1 lunch packet, 9 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 450 zł
- Opłat za realizację programu około  100 euro.
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,5% ceny.
- Ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- Opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Uwaga (zgodnie z zarządzeniem włoskim z dn. 01.04.00) zwiedzanie Rzymu odbywa się bez autokaru. Wjazd autokaru do miasta strefa ZTL 1 to koszt około 180 euro za dzień, pozwolenie dzienne i około 200 euro pozwolenie nocne.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)