Oferta specjalna

Maslenica 2022

MASLENICA- JARMARK ODPUSTOWY

GRODZIEŃSKIE KAZIUKI

WSZYSTKO W CENIE!!

UWAGA!!! Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu.

DZIEŃ 1 Warszawa- Grodno

Zbiórka uczestników o godz. 5 rano na parkingu pod PKiN w Warszawie. Przejazd w stronę granicy z Białorusią. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym w języku polskim. Obiad. Udział w jarmarku grodzieńskim. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Od wieków było to symboliczne pożegnanie zimy i powitanie wiosny, stało się okresem przygotowań do Wielkiego Postu. Tradycyjny festiwal pożegnanie zimy i spotkanie wiosny "Maslenica" to ekscytujące gry i zabawy,  piosenki i tańce, dowcipy i niespodzianki, doskonałe prezenty i przysmaki. Na gości czeka wielka uczta - dla każdego będzie wystarczająco dużo smacznej kaszy żołnierskiej z ogromną ilość blinów- te okrągłe i rumiane przysmaki symbolizują słońce! Wszyscy będą mogli uczestniczyć w tańcach wokół ogniska, wziąć udział w grach ludowych, konkursach i zawodach sportowych z nagrodami. Program obejmuje występy najlepszych wykonawców i zespołów amatorskich miasta Grodna. Zgodnie z tradycją kulminacją święta będzie tradycyjne spalenie Marzanny- kukły ze słomy w kolorowym przebraniu, symbolizującej odchodzącą zimę.

DZIEŃ 2 Grodno- Warszawa

Śniadanie. Przejazd do miasta na zwiedzanie i uczestnictwo w atrakcjach odpustu na grodzieńskiej starówce. Obiad.
Jarmark odpustowy grodzieńskie "Kaziuki” to tradycyjny jarmark rękodzieła. To święto obchodzone na cześć królewicza Kazimierza który zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. Podczas jarmarku można kupić wyroby rękodzieła ludowego wykonane ze słomy, gliny, wikliny czy metalu a nawet 
palmy. Można też spróbować specjałów regionalnej kuchni- przepyszne chrusty, pączki oraz ciasta. Tradycyjnie jarmark będzie połączony z występami artystycznymi.

Około godziny 16.30 czasu białoruskiego wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Warszawy około godziny 23.00

TERMIN luty 2022


CENA 

Cena zawiera:

- transport autokarem, opłaty drogowe, parkingi

- 1 nocleg w hotelu, pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja , 2 obiady,

- opłatę za przewodników miejscowych,

- opiekę pilota na całej trasie wycieczki,

- opłata za dokumenty pozwalające na wjazd na Białoruś,

- ubezpieczenie NNW KL BAGAŻ, TFG
Cena nie zawiera:

- dopłaty do pokoju jednoosobowego na zapytanie 50 zł,

- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2.8%,

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie,

- wszystkiego co nie ujęte w programie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)