Oferta specjalna

Białoruś 4 dni

BIAŁORUŚ (4 dni)

  Brześć – Różana – Kosów Poleski – Baranowicze - Mir- Nieśwież - Nowogródek-Lida – Stare Wasiliszki – Szczuczyn – Bohatyrowicze –Grodno

!!!WSZYSTKO W CENIE!!!

Wyżywienie HB
UWAGA! Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY                       

DZIEŃ 1  BRZEŚĆ-RÓŻANA
Zbiórka uczestników o godz. 05.30 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd do Brześcia. Przejazd na zwiedzanie znajdującej się na obrzeżach miasta Twierdzy Brzeskiej zespołu fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, pomnik „Męstwo”, obelisk w kształcie bagnetu, Bramy Terespolską i Chełmską. Zobaczymy także odbudowaną cerkiew św. Mikołaja. Przejazd do Rożanej- Różana - malownicze ruiny zamku Sapiehów, kościół św. Trójcy i zespół klasztorny bazylianów.
Przejazd do Kosowa Poleskiego: pałac Pusłowskich, u podnóża którego znajduje się dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia T. Kościuszki, w odbudowanym dworze mieści się jego muzeum, kościół św. Trójcy - miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r. zwiedzanie dworku w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, zobaczymy także pałace Pusłowskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Baranowicz.

DZIEŃ 2 BARANOWICZE- MIR- NIEŚWIEŻ- NOWOGRÓDEK- LIDA
Śniadanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie jednego z największych zamków na Białorusi, gotycko-renesansowego, całkowicie odrestaurowanego z funduszy UNESCO. Zobaczymy m.in. salę balową, salę jadalną, gabinet, sale z replikami armat i zbroi husarskich.
Przejazd do Nieświeża. Zwiedzanie zespołu pałacowo–parkowego – dawnej rezydencji Radziwiłłów, wpisanego na Listę UNESCO. Nawiedzimy kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej. Zobaczymy ratusz, Bramę Słucką. Kontynuacja podróży do Nowogródka. Zwiedzanie dworu Mickiewiczów, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Zobaczymy także ruiny zamku książąt litewskich, kopiec i pomnik poety, kościół farny w którym w 1422 r. brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią Holszańską oraz gdzie ochrzczono Mickiewicza. W kościele znajduje się sarkofag 11 nazaretanek zabitych w 1943 r. przez hitlerowców. Przejazd do Lidy, zakwaterowanie, obiadokolacjaProgram animacyjny – turniej rycerski z poczęstunkiem (kieliszek wódki, ogórek, smalec, grzane wino) Nocleg.

DZIEŃ 3 LIDA- STARE WASILISZKI- SZCZUCZYN- BOHATYROWICZE
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zamku w Lidzie, spacer po mieście. Stare Wasiliszki – dom muzeum Czesława Niemena. Szczuczyn dawny pałac Druckich- Lubeckich. Bohatyrowicze tu rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej ,, Nad Niemnem, Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii, mogiłę Powstańców z 1863r. i zakole Niemna. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Grodna . Kolacja z zespołem folklorystycznym, nocleg.

DZIEŃ 4 GRODNO-WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stary i Nowy Zamek, kościoły okresu średniowiecza: Pobernardyński, Franciszkański, Pojezuicki (Farny) pw. św. F. Ksawerego, muzeum farmacji, Synagoga, pomnik ofiar żydowskich, Cerkiew św. Borysa i Gleba z XII wieku; Horodnica Antoniego Tyzenhauza: plac Tyzenhauza, Park Giliberta, budynek byłej Akademii Medycznej (XVIII w.), Kościół luterański, dom-muzeum i pomnik polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej, pomnik wyzwolicieli miasta, Uniwersytet. J. Kupały, Katedra prawosławna. Zwiedzanie domu-muzeum E. Orzeszkowej. Czas wolny (zakupy). Obiad. Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

 

TERMIN: 30.04-03.05.2021 odwołany z powodu Covid-19

                   12- 15.08.2021

                   14- 17.10.2021

                   11- 14.11.2021

CENA: 1280 ZŁ/OS.

 

 

Cena zawiera:

-przejazd autokarem,

-zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach***, pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

-wyżywienie: 3 śniadania - 2 obiadokolacje , kolacja z zespołem folklorystycznym, 1 obiad, program animacyjny + poczęstunek, opłatę za przewodników miejscowych,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Twierdza Brzeska, Różana – zamek Sapiehów, Muzeum Mickiewicza, Stare Wasiliszki, Zamek w Lidzie, Zamek w Nieświeżu, Zamek w Mirze, Muzeum Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej),

- opiekę pilota na całej trasie wycieczki,

-ubezpieczenie UNIQA NNW KL BAGAŻ,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

-podatek Vat

 Cena nie zawiera:

-Dopłaty do pokoju jednoosobowego na zapytanie 240 zł.

-Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2.8%.

-Ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie.

-Wszystkiego co nie ujęte w programie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,

- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,

- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,

- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)