Oferta specjalna

Lwów 3 dni ODWOŁANE

ZE WZGLĘDU NA WYPOWIEDZIANĄ PRZEZ ROSJĘ WOJNĘ UKRAINIE TERMINY W 2022 ROKU ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

LWÓW ze spektaklem w Operze (3 dni)

Wyżywienie HB
!!!Wszystko w cenie!!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 WARSZAWA- ŻÓŁKIEW- LWÓW
Zbiórka o godz.07.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd przez Lublin, Zamość w kierunku granicy w Hrebennem. Zwiedzanie Żółkwi m.in. Synagogi, kościoła św. Wawrzyńca, w którym pochowany jest Jakub Sobieski, kościoła Bazylianów, zamku oraz drewnianej cerkwi prawosławnej z XVIII. Przejazd do hotelu MARS na obrzeżach Lwowa, obiadokolacja, nocleg. Istnieje tez możliwość zorganizowania kolacji z muzyką na żywo. Dodatkowo płatne około 15 euro.

DZIEŃ 2 LWÓW
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa m.in. Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, Kaplica Boimów, Katedra Rzymskokatolicka, Katedra Ormiańska, kościół Dominikanów, Stare Miasto, Apteka - Muzeum, Opera, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Wieczorem spektakl w Operze. Nocleg.

DZIEŃ 3 LWÓW
Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Lwowa m.in. Katedra św. Jura, Dworzec, Uniwersytet. Około godziny 13.00 wyjazd w drogę powrotną. Na terenie Polski dłuższy postój na gorący posiłek płatny we własnym zakresie. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.


TERMIN 30.04- 02.05.2022
                  13.05- 15.05.2022
                  27.05- 29.05.2022
                  16.06- 18.06.2022
                  02.09- 04.09.2022
                  23.09- 25.09.2022
                  14.10- 16.10.2022

CENA: 699 ZŁ/OS.

Cena zawiera:
- transport: autokarem;
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu ***/**** klasy turystycznej - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami lub pokoje studio (2 pokoje + łazienka),
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnika lokalnego,
- bilet wstępu na spektakl w Operze,
- opiekę licencjonowanego pilota,
- ubezpieczenie WIENER Basic (NNW 1250 EURO, KL 20 000 EURO) oraz obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskie.
- Podatek VAT,
- TFG, TFP

Cena nie zawiera:
- dobrowolnego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny, -ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie,
- wszystkiego co nie ujęte w programie

UWAGI:
- KONIECZNY PASZPORT WAŻNY MINIMUM 6 MIESIĘCY OD DATY WYJAZDU Z POLSKI
- Dopłata do pokoju 1 osobowego - 200 zł.
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.
-Program przedstawień w operze podawany jest z miesięcznym wyprzedzeniem

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6366)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6366)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)