Oferta specjalna

Szwajcaria 7 dni

SZWAJCARIA (7 dni)

Bazylea- Berno- Lozanna- Genewa- Chamonix- Lucerna- Zurych

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 WARSZAWA- NIEMCY
Zbiórka uczestników we wczesnych godzinach porannych. Odjazd autokaru w kierunku Szwajcarii. Po drodze możliwość spożycia obiadu na koszt własny. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg na terenie Niemiec.

DZIEŃ 2 BAZYLEA- BERNO
Po śniadaniu przejazd do Bazylei- spacer po mieście, m.in. Ratusz, 600-letnia wieża bramy Spalentor, katedra, fontanna Tinguely’ego. Następnie przejazd do Berna - zwiedzanie starówki z fontanną Ludojada, wieżą zegarową, katedra Munster z najwyższą w Szwajcarii wieżą (wys. 100 m.). Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 LOZANNA- GENEWA
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Lozanny, m.in. Katedra de Notre Dame- jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich Szwajcarii z XIII- wieczną rozetą, XV- wieczny zamek St. Marie, Place de la Palud, Place de ka Rippone, ratusz, kolumna z alegorycznym posągiem Sprawiedliwości. Degustacja wina w jednej z winnic nad Jeziorem Genewskim. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 GENEWA
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Genewy- europejskiej siedziby ONZ, m.in: stare miasto z placem de Bourg de Four, katedra św. Piotra, w której wygłaszał kazania Kalwin, promenada des Bastions z pomnikiem reformacji, park angielski ze słynnym zegarem kwiatowym, jezioro Genewskie i największa na świecie fontanna Jet d’Eau (słup wody wznoszący się na wysokość 140 metrów). Wstęp do Europejskiej Organizacja Badań Jądrowych CERN. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 CHAMONIX- LUCERNA
Po śniadaniu przejazd do Chamonix- wjazd spektakularną kolejką linową na szczyt Aiguille du Midi (3842 m). Wybudowana w 1955 roku, jest najwyżej położoną kolejką linową na świecie. Następnie przejazd do Lucerny- „miasta światła” założonego w XIV wieku przez rybaków. Zwiedzanie starówki z kolorową zabudową oraz mostem Kaplicznym. Rejs po Jeziorze Czterech Kantonów (ok. 1,5 godz.). Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6 ZURYCH- NIEMCY
Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Zurychu. Zwiedzanie starej części miasta- w programie m.in. Bahnhofstrasse- elegancka ulica na miejscu dawnych murów obronnych, Lindenhof, katedra Fraumunster z prezbiterium autorstwa M. Chagalla, kręte uliczki, fontanny, pasaże. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 NIEMCY- WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd w stronę Warszawy. Po drodze możliwość spożycia gorącego posiłku na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.


TERMIN: 24.07- 30.07.2022

CENA 3150 zł/ osoba

Cena zawiera:
- transport autokarem,
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach 2/3*, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji,
- ubezpieczenie WIENER Basic (NNW 1250euro, KL 20 000 zł)
- opieka licencjonowanego pilota,
- opłata klimatyczna,
- podatek VAT,
- TFG,TFP

Cena nie zawiera:

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 5 zł dziennie
- biletów wstępu i przewodników lokalnych oraz rejsu, wjazdu kolejką Aquille du Midi ok. 300CHF,
- opłat za napoje do obiadokolacji,
- opłata do pokoju 1 osobowego – na zapytanie
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztó rezygnacji +3,75% imprezy

Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7402)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)