Oferta specjalna

Transylwania 9 dni

                     TRANSYLWANIA (9 dni)

Tatabanya- Arad- Deva- Alba Iulia- Blaj- Bazna-Biertan- SighisoarTa- Medias- Sybin- Cluj- Oradea- Budapeszt

!!! bez nocnych przejazdów !!!

!!! Wyżywienie HB !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 POLSKA- WĘGRY

Zbiórka uczestników w miejscu wyznaczonym przez organizatora o godz. 06:00 rano. Przejazd w stronę granicy ze Słowacją. Przejazd na Węgry. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 ARAD- DEVA

Śniadanie. Przejazd do Aradu. Spacer po mieście będącym jednym z najważniejszych miast cesarskich, gdzie wszechobecny jest styl art nouveau. Przejazd doliną Mureszu do Devy. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 3 DEVA- ALBA IULIA

Śniadanie. Przejazd do Transylwanii. Pierwszym miastem na trasie jest Alba Iulia – zwiedzamy twierdzę księcia Eugene’a de Savoy, tysiącletnią Katedrę Katolicką oraz Katedrę Prawosławną. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4 BIERTAN- SIGHISORA

Śniadanie. Przejazd do Biertan- zwiedzanie największego saskiego kościoła warownego. Następnie przejazd do Sighisoary – najlepiej zachowanego i najpiękniejszego średniowiecznego miasta w tej części Europy. Zwiedzanie kościoła na Wzgórzu, Kościół Mariacki, dom narodzin hrabiego Drakuli oraz Wieża Zegarowa. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5  MEDIAS- SYBIN

Śniadanie. Po drodze do Sybina zwiedzanie kościoła Św. Małgorzaty w Medias. Po południu zwiedzanie najważniejszych  zabytków Sybina- największego  miasta w Transylwanii m.in. placu Piata Mare, pałacu Brukenthala . Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 BAZNA

Śniadanie . Rano przejażdżka bryczką przez okoliczne wsie do kościoła warownego w Boian. Po południu zwiedzanie  miejscowości Bazna – wycieczka do kościoła warownego. Uroczysta kolacja i program folklorystyczny. Nocleg.

DZIEŃ 7   CLUJ- ORADEA

Wycieczka do Klużu (Cluj Napoca) – zwiedzanie położonego w centrum gotyckiego kościoła katolickiego Św. Michała z XIV-XV w. Przejazd do miasta Oradea – spacer po centrum. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8  ORADEA- BUDAPESZT

Śniadanie. Pożegnanie z przewodnikiem i przejazd do Tatabanya.  Po drodze krótkie zwiedzanie stolicy Węgier m.in. zamek królewski, parlament, łaźnie Széchenyiego, Plac Bohaterów. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach miasta Tatabanya. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 9   WĘGRY- POLSKA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku granicy słowacko- polskiej. Po drodze możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach popołudniowych.

TERMIN

CENA

Cena zawiera:

- transport: autokarem,

zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 3* klasy turystycznej, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,  

-wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji w tym uroczysta kolacja z programem folklorystycznym, 

-ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro,

- opieka licencjonowanego pilota,

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

-podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, opłaty klimatycznej. Razem około 60 euro.

-dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,5% ceny imprezy.

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień.

-dopłaty do pokoju 1- osobowego na zapytanie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

-osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym.

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,

- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,

- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,

- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)