Oferta specjalna

Sandomierz 19.11

Święto Młodego Wina w Sandomierzu

Zbiórka uczestników w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez organizatora. Przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie Ratusza, rynku z otaczającymi go kamieniczkami mieszczańskimi, Bramy opatowskiej, Zamku Kazimierzowskiego / z zewnątrz, przejście do Bazyliki Katedralnej Narodzenie NMP /XVI-XIX w/we wnętrzu której znajdują się interesujące polichromie w stylu bizantyjsko – ruskim. Zwiedzanie Klasztoru Dominikanów z kościołem św. Jakuba. Następnie przejście podziemną trasą turystyczna.
Święto Młodego Wina w Sandomierzu to coroczne spotkanie pasjonatów wina gronowego z lokalnymi winiarzami, które tradycyjnie odbywa się w trzeci weekend listopada. W roku bieżącym w Święcie uczestniczyć będzie 12 winnic. Święto jest uwieńczeniem całorocznej pracy winiarzy, ich trudu, troski oraz dbałości o każdy najmniejszy szczegół w trakcie sezonu wegetacyjnego. To doskonały moment do poznania zwiastunów przyszłych win gronowych, których charakter pozwala odzwierciedlić terroir Ziemi Sandomierskiej, jej ciepłych, lessowych oraz urodzajnych gleb i specyficznego mikroklimatu regionu. Zgodnie z tradycją do współpracy włączyli się restauratorzy i hotelarze z Sandomierza i okolic, oraz producenci produktów lokalnych i tradycyjnych. Przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę młodych win oraz specjalnych przekąsek i dań dedykowanych, które będą serwowane w 11 lokalach gastronomicznych. Proponowana przez nas formuła wędrówki po sandomierskiej Starówce i jej obrzeżach sprzyja poznaniu ciekawych miejsc, wnętrz, produktów, a nade wszystko osób, które je tworzą. Spacer urokliwymi ulicami Starego Miasta, które na każdym kroku kryją winne tajemnice pozwoli w pełni poznać historię i klimat sandomierskiego winoogrodnictwa. W komplecie do Paszportu enoturysty otrzymujecie Państwo mapkę Starego Miasta z zaznaczonymi lokalami, gdzie będą stoiska poszczególnych winnic z młodymi winami oraz możliwość zapoznania się z kulinarnymi kreacjami Szefów kuchni poszczególnych lokali. Zachęcamy, bez względu na pogodę, do dowolnego przemieszczania się pomiędzy lokalami, rozkoszując się wszystkimi możliwymi smakami, zarówno win, jak i potraw.
Wieczorem powrót do Warszawy.

Termin 19.11.2022
CENA 165 zł
Cena zawiera:
- transport autokarem,
- poczęstunek niespodzianka
- ubezpieczenie WIENER NNW Basic 6 000 zł,
- opieka licencjonowanego pilota,
- usługę przewodnika lokalnego,
- podatek VAT, TFG, TFP
Cena nie zawiera:
- wszystkiego co nie ujęte w programie,
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 3,75% ceny imprezy
- wyżywienia

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Możliwość zmiany programu dla grupy zorganizowanej.
- program obchodów zostanie podany około miesiąc przed wydarzeniem

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.7476)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)