Oferta specjalna

Tarnowskie Góry 18-19.09.2021

TARNOWSKIE GÓRY (2dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA- TARNOWSKIE GÓRY

Zbiórka uczestników o godz. 6 rano w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Przejazd w stronę Tarnowskich Gór. Zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga- oddaną do użytku 15 lipca 1834 roku sztolnię wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku. Obecnie trasa turystyczna przebiega pomiędzy szybami „Ewa” (głębokość 20 m) i „Sylwester” (głębokość 30 m) i odbywa się łodziami- można obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej. Następnie przejazd do Kopalni Srebra, gdzie na głębokości 40 m powstał szlak turystyczny o długości 1740 m i kształcie trójkąta, łączący trzy szyby: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść Boże”. Jest to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszcówsrebronośnych, założonej w triasowychdolomitach i wapieniach. Przejazd do Tarnowskich Gór na zwiedzanie z przewodnikiem- XVI – wieczny piękny Rynek, który powstawał dość chaotycznie, przy szybach górniczych, okazały Ratusz uznawany za perłę Górnego Śląska, Muzeum Miejskie w zabytkowym domu Sedlaczka,  domów podcieniowych z XVI wieku, gdzie dawniej odbywał się handel, kościół ewangelicki - druga po ratuszu charakterystyczna budowla na Rynku - pozostałość po czasach, kiedy w mieście przeważali protestanci, studnia miejska, została zrekonstruowana w miejscu jednego z dawnych szybów górniczych i przypomina o górniczej przeszłości miasta, drewniana Dzwonnica Gwarków stojąca na Placu Gwarków przy kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, Dworek Goethego kryjący restaurację Kałamarz, nazywany tak dlatego, że gościł w swych progach poetę Johanna Wolfganga von Goethe. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja.

DZIEŃ 2 TYCHY- PSZCZYNA

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Pszczyny. Zwiedzanie zamku- dawnej rezydencji magnackiej, powstałej w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywanej. Własność książąt opolsko-raciborskichksiążąt opawskich i książąt cieszyńskich, śląskiego rodu Promnitzów, książąt Anhalt-Köthen-Pless, a od 1847 książąt Hochberg von Pless z Książa. W latach 1870–1876 dokonali oni przebudowy zamku, na skutek której uzyskał on swój obecny kształt architektoniczny w stylu neobarokowym.Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. W zamku w Pszczynie zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce. Następnie Stajnie Książęce wzniesione w stylu historyzującym, nawiązującym głównie do architektury romańskiej i gotyckiej. Następnie przejazd do Tyskich Browarów Książęcych- zwiedzanie z przewodnikiem terenu browaru oraz Muzeum Browaru. Browar powstał na początku XVII wieku na terenie obszaru dworskiego należącego do pszczyńskiego rodu Promniców. Warzy się piwo Tyskie, Lech, Dębowe mocne, Żubr oraz Pilsner Urquell. Degustacja piwa. Wyjazd w drogę powrotną do Warszawy. Zakończenie wycieczki ok. godz. 21- ej.

TERMIN: 18-19.09.2021

CENA: 550 zł

Cena zawiera:

- transport autokarem,

- zakwaterowanie w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3- osobowych z łazienkami, TV,

- wyżywienie: obiadokolacja i śniadanie bufetowe drugiego dnia

- bilety wstępów do Sztolni Czarnego Pstrąga, Kopalni Srebra, zamku i stajni w Pszczynie, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, degustację jednego piwa alkoholowego lub bezalkoholowego o poj. 0,33l,

- opiekę pilota- przewodnika,

- ubezpieczenie UNIQA NNW na kwotę 5 000 zł,

- podatek VAT,

- zestawy słuchawkowe

Cena nie zawiera:

- wszystkiego co nie ujęte w programie,

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie- ze względu na dostępność miejsc w obiektach, gdzie wymagana jest rezerwacja grupowa. Zwiedzanie osób niepełnoletnich w Browarach odbywa się wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych. Na teren Browaru w Tychach nie są wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu. Zwiedzanie Tyskich Browarów odbywa się po zapoznaniu i zaakceptowaniu Regulaminu Tyskich Browarów Książęcych. Osoby małoletnie w ramach degustacji piwa otrzymują sok lub wodę.

- cena skalkulowana na 40 osób – w przypadku zebrania mniejszej liczby uczestników cena może ulec zmianie.

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,

- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,

- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,

- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

- możliwość zapłaty Polskim Bonem Turystycznym

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)