Oferta specjalna

Wielkopolska 24-25.04.2021

WIELKOPOLSKA (2 dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA – LĄD - KÓRNIK

Zbiórka uczestników o godzinie 07.00 w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Przejazd do Lądu zwiedzanie Opactwa Cystersów założonego w 1145 roku; w skład zabytkowego zespołu wchodzi: kościół p.w. NMP i św. Mikołaja z XII/XIII, klasztor z połowy XIV w. z późniejszymi przebudowami, ogród klasztorny z podwórzem, cmentarz zakonny. Następnie przejazd do Kórnika. Obiad. Zwiedzanie zamku – zabytkowej rezydencji historycznych rodów, obecnie siedziba muzeum i Biblioteki Kórnickiej PAN. Początki zamku sięgają czasów średniowiecza, jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX w. Następnie zwiedzanie Arboretum, założonego wokół zamku w połowie XIX . Przejazd do ośrodka wypoczynkowego, kolacja integracyjna z muzyką, nocleg.

DZIEŃ 2 POZNAŃ

Po śniadaniu przejazd do Poznania, zwiedzanie jedynej pozostałej w Poznaniu wyspy Ostrów Tumski, gdzie swój początek biorą dzieje narodu, państwa i kościoła polskiego. Tu mieści się matka wszystkich katedr Bazylika Archikatedralna p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, której budowę rozpoczęto w roku 986 w stylu przedromańskim – zwiedzanie wnętrz i podziemi. Następnie Genius Loci – Rezerwat Archeologiczny, pozostałości dawnego grodu piastowskiego. Następnie spacer na Stary Rynek, trzeci co do wielkości w Polsce , największą atrakcją rynku jest Ratusz – perła renesansu, z wieży odgrywany jest hejnał, kolorowe domy z podcieniami, Waga miejska, pałace Działyńskich, Mielżyńskich, Górków, pręgierz, fontanna Prozerpiny, Apolla, Neptuna czy Studzienka Bamberki, to tylko niektóre z atrakcji starówki. Niedaleko znajduje się kościół farny nazywany ,, Perłą baroku”, dawne Kolegium Jezuickie. Około godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną do Warszawy, powrót na miejsce zbiórki około godz. 20.00

‏‎

TERMIN: 24-25.04.2021 odwołany z powodu Covid-19

CENA: 490 ZŁ

Cena zawiera :

- transport : autokar,

- zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym; pokoje 2 - 3osobowe z łazienkami;

- wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,

- opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Opactwo Cystersów Zamek, Powozownia i Arboretum w Kórniku, Poznań: podziemia Bazyliki Archikatedralnej, Rezerwat archeologiczny, przewodnik w Lądzie, Kórniku, Poznaniu,

- opieka pilota na całej trasie wycieczki,

- ubezpieczenie: UNIQA – NNW 5 000 zł,

- podatek VAT,

- zestawy słuchawkowe

Cena nie zawiera:

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy +2,8%,

- dopłaty do pokoju jednoosobowego na zapytanie,

- opłaty za napoje do obiadokolacji,

- wszystkiego co nie ujęte w programie

- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

- Cena skalkulowana na 40 osób – w przypadku zebrania mniejszej liczby uczestników cena może ulec zmianie.

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,

- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,

- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,

- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.

- możliwość zapłaty Polskim Bonem Turystycznym

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6072)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)