Oferta specjalna

SZLAK ORLICH GNIAZD

SZLAK ORLICH GNIAZD (3 dni)

DZIEŃ 1  Warszawa – Olsztyn – Złoty Potok- Bobolice

Zbiórka uczestniw w miejscu wyznaczonym przez organizatora ok.07:00. Przejazd do Olsztyna koło Częstochowy, zwiedzanie ruin zamku wzniesionego na początku XIV w. na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. W konstrukcję włączono wapienne ostańce oraz krasowe groty, co pozwala zaliczyć warownie do tzw. zamków jaskiniowych. Wejście na wieżę widokową. Następnie przejazd do Złotego Potoku, zwiedzanie Rezerwatu Parkowego w malowniczej części doliny Wiercicy, m.in. Brama Twardowskiego, Diabelskie Mosty. Następnie przejazd do zamku w Bobolicach, wybudowane go na początku XIV w za panowania Kazimierza Wielkiego. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, ognisko, nocleg.

DZIEŃ 2  Ojcowski Park Narodowy

Śniadanie oraz suchy prowiant na wycieczkę. Przejazd do Ojcowskiego Parku

Narodowego, obejmującego malownicDolinę Prądnika. Wspaniałe skały o charakterze ostców, groty, zamki i przyroda. Na trasie m.in. Sukiennice, Źdło Miłości, ruiny zamku w Ojcowie, Igłę Deotymy, Maczugę Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale. Powrót do ośrodka , obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  Ogrodzieniec – Kroczyce - Mstów

Śniadanie. Przejazd do Ogrodzica, zwiedzanie zamku, muzeum i Sali tortur oraz Grodu na Górze  Birów.  Następnie  przejazd do  rezerwatu przyrody  i  wejście  na najwyższy punk widokowy Górę Zborów 462 m n. p. m. Przejazd do Mstowa – potężny jurajski ostaniec pod Górą Szwajcera, niedaleko zabudowań klasztornych to słynna Skała Miłości, jedna  z największych  atrakcji  turystycznych  tej  okolicy. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN do uzgodnienia

 CENA kalkulowana wg grupy

Cena zawiera:

transport autokarem,

oaty drogowe, parkingi,

2 noclegi w  ośrodku wczasowym, pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

wyżywienie: 2 śniadania w ośrodku, 2 obiadokolacje, 2x suchy prowiant w II ı III dniu wycieczki, ognisko

ubezpieczenie UNIQA NW 5 000 zł,  

bilety wstępu na zamek w Bobolicach, zamek w Olsztynie, zamek w Ogrodzieńcu z lekcja muzealna, wstęp do grodu w Birowie, przewodników lokalnych,

opieka licencjonowanego pilota,

świadczenia dla 1 opiekuna na kde 10 dzieci,

oaty klimatyczne,

podatek Vat

Cena nie zawiera:

wszystkiego co nie ujęte w programie,

dobrowolnego ubezpieczenia od kosztórezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5309)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5309)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)