Oferta specjalna

TORUŃ i OKOLICE

TORUŃ  i OKOLICE (3 dni)

DZIEŃ 1 WARSZAWA- SIERPC- GOLUB-DOBRZYŃ

Wyjazd spod szkoły ok. godz. 7:00. Przejazd do Sierpca. Zwiedzanie skansenu-

Muzeum Wsi Mazowieckiej następnie przejazd na zwiedzanie zamku w Golubiu- Dobrzyniu. Zakwaterowanie w ośrodku. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 TORUŃ

Śniadanie. Przejazd do Torunia, słynącego z produkcji pierniw oraz jako miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie średniowiecznego miasta z zamkiem (dziedziniec zamkowy, podziemia i tzw. gdanisko- rycerska toaleta zamkowa). Wizyta w Domu Legend oraz Muzeum Żywego Piernika. Wizyta w Planetarium. Czas wolny. Powt do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Przejazd DO WYBORU:

1. do Radzynia Chełmińskiego. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem: sala tortur,

wejście na wieżę i do zamkowego muzeum, zbrojownia, wystrzał artyleryjskie, certyfikaty;  dodatkowo  można  zarezerwować  zajęcia  dostosowane  do  wieku

uczestniw np. lekcja tańca średniowiecznego czy strzelanie z kuszy. Ognisko.

2. do JuraPark w Solcu Kujawskim: Zwiedzania ścieżki edukacyjnej z dinozaurami i gigantycznymi owadami z przewodnikiem, warsztaty edukacyjne, Muzeum Ziemi im. Karola Szabatha, Ogrodu Zimowego, korzystania z urządzeń w parku rozrywki

(za wyjątkiem urządzuruchamianych za pomocą monety), korzystanie z placu

zabaw oraz z Kina Emocji.

Powt do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN: do uzgodnienia

Cena zawiera:

transport autokarem,

opłaty drogowe, parkingi,

2 noclegi w  ośrodku wczasowym,

pokoje wieloosobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

wyżywienie: 2 śniadania w ośrodku, 2 obiadokolacje,

ubezpieczenie UNIQA NW 5 000 zł,

lekcje muzealna w skansenie w Sierpcu, bilety wstępu na zamek w Golubiu- Dobrzyniu, do Planetarium, lochów na zamku w Toruniu, Domu Legend, na zamek w Radzyniu lub do Jura Parku,

opiekę licencjonowanego pilota,

świadczenia dla 1 opiekuna na każde 10 dzieci,

opłaty klimatyczne,

podatek Vat,

ognisko

Cena nie zawiera:

wszystkiego co nie ujęte w programie,

dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba  zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Kalkulacja wycieczki na min. 30 osób- mniejszgrupy kalkulowane indywidualnie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.5309)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.5309)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)